ช้างเป็นร้อย ๆ ล้มตายลงอย่างลึกลับ ในประเทศบอตสวานา

ช้างนับร้อยล้มตายลงอย่างลึกลับในบอตสวานา ภาพโดย Elephants Without Borders

ช้างจำนวนมากกว่า 350 ตัวในประเทศบอตสวานาได้ล้มตายลงอย่างลึกลับมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ถือการตายของช้างจำนวนมากเป็น ภัยพิบัติด้านการอนุรักษ์

ประเทศบอตสวานาเป็นรู้จึกกันดีว่าเป็นแหล่งอาศัยของประชากรช้างถึงหนึ่งในสามของช้างแอฟริกาทั้งหมด การล้มตายลงของช้างจำนวนมากอย่างลึกลับทำให้เกิดความกังวลว่า อะไรก็ตามที่ทำให้ช้างเสียชีวิตอาจส่งผลกระทบต่อช้างในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าได้สังเกตพบการตายจำนวนมากของช้างครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมจำนวน 169 ตัว และในเดือนมิถุนายนจำนวนนั้นได้เพิ่มขึ้นเป็น 356 ตัวเมื่อนักอนุรักษ์ได้ทำการบินสำรวจครั้งที่สองเหนือพื้นที่เขตสงวนของประเทศ

จากสภาพซากของช้างที่ตาย รัฐบาลและนักอนุรักษ์เชื่อว่าไม่ใช้เป็นการฆ่าจากการลักลอบล่าสัตว์ เนื่องจากซากของช้างทุกตัวยังคงมีงาอยู่ การลักลอบล่าช้างเป็นภัยที่ร้ายแรงที่ทำให้ประชากรของช้างในแอฟริกาโดยรวมลดลง แต่ในประเทศบอตสวานานั้นกลับกันจำนวนช้างได้เพิ่มขึ้นเป็น 130,000 ตัวจาก 80,000 ตัวในช่วงปลายปี 1990 จากมาตราการต่าง ๆ

เนื่องจากการตายไม่ได้เกิดจากการลักลอบล่าช้าง ดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่การตายเกิดจากสารพิษหรือเชื้อโรคบางอย่างที่ยังไม่ทราบ อย่างไรก็ตามรัฐบาลบอตสวานาได้ตัดโรคแอนแทร็กซ์ออกไปจากสาเหตุ เนื่องจากการตรวจตัวอย่างของซากช้างที่ตายไปไม่พบแบคทีเรีย บาซิลลัส แอนทราซิส ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทร็กซ์

บางครั้งโจรลักลอบล่าช้างจะใช้สารพิษ เช่น ไซยาไนด์ เพื่อที่จะฆ่าช้างก่อนที่จะตัดเอางาของช้างไป แต่ในกรณีสัตว์ที่กินซากช้างไม่พบว่าตายจากการกินซากช้างจึงเป็นไปได้ว่าสารพิษไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ช้างเหล่านี้ตาย

นักอนุรักษ์คาดเดาว่าเชื้อโรคชนิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียที่อาจไม่รู้จักมาก่อนอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการตายของช้างเหล่านี้อย่างลึกลับ นักวิจัยได้รายงานว่า สังเกตเห็นช้างอ่อนแอ่ลงหรือเดินเป็นวงกลม ซึ่งนั้นบ่งบอกถึงความบกพร่องทางระบบประสาทของช้าง บางตัวพบว่าคว่ำหน้าลงขณะล้มตายลงแสดงว่าตายได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รัฐบาลบอตสวานากล่าวว่าได้รับผลการตรวจตัวอย่างที่ส่งไปยังตรวจที่ประเทศซิมบับเวเพื่อตรวจสอบสาเหตุการตายของช้างหลายร้อยตัวแล้ว แต่กล่าวว่ากำลังรอผลการตรวจเพิ่มเติมจากประเทศแอฟริกาใต้ในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเปิดเผยผลการวิจัยกับให้กับสาธารณะทราบต่อไป

 

error: กด RightClick แทน