ภายในปี 2030 อินซูลินจะมีไม่เพียงพอรักษาคนเป็นโรคเบาหวานกว่า 40 ล้านคน

การศึกษาวิจัยตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Lancet Diabetes and Endocrinology เปิดเผยให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอย่างมากจะทำให้เกิดภาวะอินซูลินไม่เพียงพอภายในปี 2030 ถ้าการผลิตและจำหน่ายอินซูลินยังไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

จากข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ภายในปี 2030 จะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ป่วยจำนวนมากขึ้นทั่วโลกต้องการอินซูลินเพื่อการรักษาอาการของโรคเบาหวาน และจากการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์พบว่าภายในปีดังกล่าวนั้นจะมีอินซูลินเพียงพอให้กับผู้ป่วยเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลทั่วโลกจาก 221 ประเทศที่ได้รับมาจากสหพันธ์โรคเบาหวานสากลและการศึกษาวิจัยอีก 14 ครั้งที่ได้ทำมาก่อนหน้า โดยที่นักวิทยาศาสตร์นำตัวเลขมาสร้างสูตรคำนวณเพื่อคำนวณหาจำนวนของผู้ป่วยและความต้องการอินซูลินที่กำลังจะเพิ่มขึ้นใน 12 ปีข้างหน้าจากปี 2018 ถึงปี 2030

จากสูตรคำนวณนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการว่าจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นผู้ใหญ่จะเพิ่มจำนวนจาก 406 ล้านคนในปี 2018 ไปเป็นจำนวน 511 ล้านคนในปี 2030 ทั่วโลก จำนวนผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง 12 ปีข้างหน้าเนื่องจากการประชากรมีอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารที่แย่ลงและการออกกำลังกายน้อยลง

รายงานยังกล่าวอีกว่าอินซูลินเป็นสารที่มีราคาแพงและมีเพียงบริษัทผู้ผลิตสามรายที่เป็นผู้นำและมีอิทธิผลควบคุมตลาด ถ้ารัฐบาลต่างๆไม่รวมมือกันที่จะกำหนดมาตราการทำให้อินซูลินมีการผลิตให้เพียงพออีก 12 ปีข้างก็จะมีผู้ป่วยประมาณ 40 ล้านคนที่ต้องอยู่กับความเจ็บป่วยโดยปราศจากอินซูลินรักษา และโดยเฉพาะผู้ป่วยในจำนวนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศแอฟริกาและเอเชีย

 

 

error: กด RightClick แทน