สารสกัดจากบร็อคโคลี่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

สารสกัดจากบร็อคโคลี่จำนวนประมาณ 5 กิโลกรัมพบว่าช่วยลดน้ำตาลในเลือดและช่วยควบน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองได้ 10 เปอร์เซ็นต์ จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์กในประเทศสวีเดน

โรคเบาหวานชนิดที่สองส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนและส่วนใหญ่กับบุคคลที่มีน้ำหนักเกิน เมื่อเป็นเบาโรคเบาหวานร่างกายจะไม่ตอบสนองกับอินซูลิน และความผิดปกติอันนี้ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในกระแสเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้จะได้รับยาเมตเฟอร์มีน (metformin) เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือด แต่ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่สามารถใช้ยาชนิดนี้ได้เนื่องมาจากมีความเสี่ยงต่อความเสียหายของไต

จากการทดลองก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่าสารในบร็อคโคลี่ที่เรียกว่าซัลเฟอร์ราเฟน (sulforaphane) ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อทดลองกับหนู และการทดลองในครั้งนี้ของนักวิทยาศาสตร์จากประเทศสวีเดนเป็นการทำการทดลองต่อทางคลินิกในมนุษย์ การทดลองมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน 97 คนเข้ารวม โดยที่ผู้ป่วยในกลุ่มแรกแต่ละคนจะได้รับสารซัลเฟอร์ราเฟนเข้มข้นที่สกัดจากบร็อคโคลี่ทุกวันเป็นเวลาสามเดือน และอีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาหลอก ในการทดลองครั้งนี้ผู้ป่วยยังคงใช้ยาเมตเฟอร์มีนอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่มีผู้ป่วยสามคนที่หยุดยายาเมตเฟอร์มีนในขณะทำการทดลองโดยสิ้นเชิง

สารซัลเฟอร์ราเฟนเข้มข้นที่สกัดได้จากบร็อคโคลี่จะมีความเข้มข้นประมาณ 100 เท่าที่พบในบร็อคโคลี่ตามธรรมชาติ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเหมือนกับว่าผู้ป่วยรับประทานบร็อคโคลี่จำนวนประมาณ 5 กิโลกรัมทุกวัน และโดยเฉลี่ยนผู้ที่ได้รับสารสกัดจากบร็อคโคลี่จะมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าในกลุ่มของผู้ที่ได้รับยาหลอก

สารสกัดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นโรคอ้วนด้วยซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าระดับของผู้ป่วยปกติ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าระดับน้ำตาลที่ลดลงมา 10 เปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนที่ดีพอสมควรซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนในตาไตและเลือดสำหรับผู้ป่วยได้

จากการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่าถึงแม้ว่ายาเมตเฟอร์มีนและสารสกัดซัลเฟอร์ราเฟนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่สารสองชนิดนี้ให้การทำงานที่แตกต่างกัน ยาเมตเฟอร์มีนไปทำให้เซลล์ต่างมีความไวต่ออินซูลินเป็นผลทำให้สามารถดูดซับกลูโคสจากกระแสเลือดที่มากเกิดไปได้ ในขณะที่สารสกัดซัลเฟอร์ราเฟนจะลดระดับกลูโคสโดยการไประงับเอนไซม์ในตับที่อื่นกระตุ้นการผลิตน้ำตาลกลูโคส

จากการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารสกัดซัลเฟอร์ราเฟนช่วยเป็นสารเสริมการทำงานรวมกับยาเมตเฟอร์มีน แต่ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่สามารถใช้ยายาเมตเฟอร์มีนซึ่งทำให้สารสกัดจากบร็อคโคลี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยเหล่านี้

ขึ้นตอนต่อไปทีมของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ในความร่วมมือกับสมาคมเกษตรกรชาวสวีเดนจะยืนข้ออนุมัติใช้สารสกัดนี้เป็นยาซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสองปี และทีมของพวกเขายังจะศึกษาประโยชน์ของสารสกัดนี้สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานระยะแรก ๆ ที่ยังไม่ใช้ยาเมตเฟอร์มีนอีกด้วย

ผลการทดลองในครั้งนี้ได้ถูกตีพิมในวารสาร Science Translational Medicine

 


 

ที่มาวารสาร Science Translational Medicine

 

error: กด RightClick แทน