เทคนิค CAR T-Cell รักษาและกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้สำเร็จ

หลังจากเทคนิคการทำวิศวกรรมดัดแปลงทีเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่าการบำบัดรักษาด้วยคาร์ทีเซลล์ (CAR T-Cell) ได้แสดงให้เห็นฤทธิ์ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้สำเร็จ ทีมงานของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามวิจัยและพัฒนานำการบำบัดรักษาด้วยคาร์ทีเซลล์ไปรักษาโรคไวรัสเอชไอวี ผลงานขั้นตนของนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้แสดงให้เห็นผลสำเร็จ ที่ในอนาคตอันใกล้อาจนำมารักษาผู้ป่วยโรคไวรัสเอชไอวีให้หายขาดได้

เทคนิคนี้จะเกี่ยวข้องกับโปรตีน CD4 ซึ่งเป็นโปรตีนของผิวของทีเซลล์ของภูมิคุ้มกันที่เชื้อไวรัสใช้ในการเข้าไปติดเชื้อในทีเซลล์  นักวิทยาศาสตร์ได้ทำวิศวกรรมดัดแปลงสเต็มเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดที่จะกลายเป็นทีเซลล์ที่มีโปรตีนสามารถผูกมัดกับผิวของเชื้อไวรัสเอชไอวีผ่านทางโปรตีน CD4 และเมื่อผูกมัดจะทำลายเชื้อเอชไอวี การวิจัยและทดลองได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ PLOS Pathogens

การรักษาโรคไวรัสเอชไอวีในปัจจุบันเป็นการรักษาที่ใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีหลายชนิดรวมกัน ซึ่งทำให้เชื้อไวรัสอยู่ในระดับที่ต่ำแต่ไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสให้หมดไปได้ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียฯเชื่อว่าการบำบัดรักษาด้วยคาร์ทีเซลล์ (CAR T-Cell) เป็นวิธีที่เชื่อได้ว่าจะสามารถรักษาโรคไวรัสเอชไอวีให้หายขาดได้

จากผลงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเทคนิคนี้กับลิงทดลอง การทดลองเริ่มจากนำสเต็มเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดมาทำคาร์และหลังจากนั้นฉีดกลับไปในลิงทดลอง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าคาร์ทีเซลล์ร่วมด้วยกับยาต้านไวรัสหลายชนิดรวมกันสามารถควบคุมและกำจัดไวรัสเอชไอวีได้สำเร็จ นอกจากนั้นคาร์ทีเซลล์ยังคงมีอยู่ในร่างกายของลิงถึงแม้ว่าผ่านไปเกือบสองปีแล้ว

จากผลการทดลองนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการบำบัดรักษาด้วยคาร์ทีเซลล์จะมีผลรักษากับมนุษย์เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมด้วยกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปัจจุบัน ซึ่งยาต้านไวรัสจะช่วยทำลายเชื้อไวรัสเอชไอวีทั่วไป และคาร์ทีเซลล์จะเข้าผูกมัดและทำลายเชื้อไวรัสที่หลบซ่อนอยู่ในทีเซลล์ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเตรียมพร้อมกับการทดลองทางคลินิคกับมนุษย์

ในปี 2018 เราอาจได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับการใช้คาร์ทีเซลล์ในการรักษาโรคไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้น เพราะไม่ใช้มีเพียงมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเท่านั้นที่กำลังทำการวิจัยคาร์ทีเซลล์ แต่มีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียที่ได้ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วส่วนหนึ่งของการใช้คาร์ทีเซลล์ในการป้องกันการแผร่กระจ่ายเชื้อไวรัสเอชไอวีระหว่างเซลล์ของมนุษย์ในห้องทดลอง

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ PLOS Pathogens

 

error: กด RightClick แทน