ยาตัวใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมขั้นลุกลาม

ผลการทดลองทางคลินิกของการรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยยาชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า ไรโบไซคลิบ (ribociclib) ได้ถูกนำเสนอในการประชุมประจำปีของสมาคมคลินิกโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาในชิคาโกได้แสดงให้เห็นว่า ยาชนิดนี้ซึ่งเป็นสารยั้บยั้งโปรตีนไซคลินช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมในขั้นลุกลาม

การทดลองทางคลินิกระดับนานาชาติที่เรียกว่า โมนาลีซา-7 (MONALEESA-7) เป็นการทดลองรักษาผู้หญิงอายุต่ำกว่า 59 ปีจำนวน 672 คนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดที่ไม่ตรวจไม่พบยีน HER2  โดยที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับการรักษาเพื่อลดจำนวนฮอร์โมนเอสโตรเจนก่อน และผู้ป่วยจะถูกแบ่งโดยการสุ่มออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับยา ไรโบไซคลิบ (ribociclib) จริง และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

หลังจาก 42 เดือน 70% ของผู้หญิงที่รับการรักษาด้วยยาจริงยังคงมีชีวิตอยู่ เมื่อเทียบกับ 46% ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาเพื่อลดจำนวนฮอร์โมนเอสโตรเจเพียงอย่างเดียว ซึ่งนั้นก็หมายความว่า ไรโบไซคลิบ จะไปลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลงไปถึง  29%

แม้ว่าการรักษาด้วยยาดังกล่าวเป็นเพียงการยืดอายุของผู้ป่วยให้ยาวนานออกไปและไม่ถือว่าเป็นยาที่ช่วยรักษาให้หายขาด แต่การรักษาด้วยยาชนิดนี้จะมีผลกระทบกับผู้ป่วยน้อยกว่าการรักษาด้วยการทำเคมีบำบัดทั่วไปซึ่งมีผลข้างเคียงมากกว่าและรุนแรงกว่า

ไรโบไซคลิบ (Ribociclib) จะถูกจัดจำหน่ายโดยบริษัทโนวาร์ทิส (Novartis)​ ภายใต้ชื่อ คีสคาลี (Kisqali) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของยาชนิดที่ยั้บยั้งโปรตีนไซคลินที่ได้รับการอนุมัติจากเอฟดีเอ (FDA)

 

 

error: กด RightClick แทน