พบ HIV สายพันธุ์ใหม่ดื้อยาในประเทศฟิลิปปินส์

นักวิทยาศาสตร์พบเอชไอวีสายพันธุ์ใหม่ที่ดื้อต่อยารักษาโรคในประเทศฟิลิปปินส์ที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสามารถก่อให้เกิดการแพร่ระบาดที่ร้ายแรงใหม่ได้

ในขณะที่จำนวนการติดเชื้อเอชไอวีของโลกกำลังลดลงในฟิลิปปินส์อัตราการติดเชื้อได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สหประชาชาติได้ประมาณการจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในฟิลิปปินส์แต่ละปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 140 นับตั้งแต่ปี 2010 และถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังวิตกกังวลกับเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ใหม่ที่ดื้อต่อยารักษาโรคซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ย่อยที่มีชื่อว่าสายพันธุ์ AE  เชื้อเอชไอวีสายพันธุ์นี้มีความร้ายแรงและดื้อต่อยาต้านไวรัส นอกจากนั้นยังทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นโรคเอดส์ได้เร็วกว่าสายพันธุ์ อื่นๆ เช่นสายพันธุ์ B ที่พบในประเทศตะวันตก และในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ E

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แตกต่างไปจากเดิมทุกครั้งหลังจากได้เข้าไปติดเชื้อในเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงทำให้ยากที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสามารถตรวจจับไวรัสและกำจัดไวรัสเหล่านนั้นได้

ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์รู้จักเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ย่อยต่างๆมากกว่า 100 สายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นในประเทศฟิลิปปินส์เป็นสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ร้ายแรงที่สุด นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายารักษาโรคเอชไววีที่มีอยู่ในปัจจุบันจะไร้ประโยชน์ถ้าเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ย่อย AE ระบาดและแพร่กระจายไปทั่วโลก เชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่มีความสามารถในการกลายพันธุ์สูง ดังนั้นการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จะต้องเริ่มทำการวิจัยในสายพันธุ์ที่ร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

 


 

ที่มาบทสัมภาษณ์ดร. เอ็ดเซิลซัลวานาผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ผ่านทาง Deutsche Welle

 

 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/hiv-drug-resistant-strain-philippines-asia-cure-treatment-infection-rate-rising-a8249621.html

error: กด RightClick แทน