นักวิทยาศาสตร์พบ แอ่งน้ำใต้ดิน บนดาวอังคาร

ภาพวาด Mars Express orbiter ภาพโดย NASA

ทีมนักวิทยาศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ด้านธรณีฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยโรมาทรีประเทศอิตาลี ได้ออกมาประกาศการค้นพบแอ่งน้ำเค็มใต้พื้นผิวดาวอังคารในบริเวณขั้วใต้ของดาวอังคาร

ผลงานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวันจันทร์สัปดาห์ที่ผ่านมาในวารสาร Nature Astronomy บรรยายการค้นพบแอ่งกักน้ำเค็มจัดบริเวณใกล้ ๆ ขั้วใต้ของดาวอังคาร นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ทะเลสาบน้ำเค็มใต้ดินแห่งนี้อาจจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่ดาวอังคารอาจจะมีชีวิตขนาดจุลทรรศน์อยู่

การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เกิดขึ้นได้โดยการใช้ เครื่องเรดาร์สำรวจหาน้ำใต้พื้นผิวดินที่เรียกว่า มาร์ซิส (MARSIS)  ซึ่งติดตั้งอยู่บนดาวเทียมโคจร มาร์สเอ็กซ์เพรสออร์บิตเตอร์ (Mars Express orbiter) ขององค์การอวกาศยุโรป หรือ อีซ่า (ESA)  โดยที่คลื่นเรดาร์จะสามารถทะลุพื้นผิวของดาวอังคารได้และจะสะท้อนกลับไปที่ดาวเทียมหากปะทะกับผิวน้ำ

ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ได้ประมวลผลข้อมูลของการสำรวจพื้นที่จำนวน 134 แห่งใกล้ ๆ กับขั้วใต้ของดาวอังคารด้วย มาร์ซิส ที่ทำการถ่ายภาพไว้ระหว่างปี 2012 ถึง 2019 จากนั้นได้ใช้เทคนิคเดียวกับการสำรวจที่ใช้ในการค้นหาทะเลสาบใต้แผ่นน้ำแข็งของแอนตาร์กติกและร่วมด้วยกับเทคนิคเก่าที่ใช้ในการศึกษาค้นหาน้ำบนดาวอังคารในปี 2018

ผลของการวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าได้พบ “ทะเลสาบ” ซึ่งเป็นน้ำเค็มจัดใต้ชั้นตะกอนที่แข็งใกล้ ๆ กับขั้วใต้ โดยที่เทคนิคทั้งสองให้ผลบ่งชี้เหมือนกันว่าเป็นน้ำ ซึ่งให้ข้อมูลคล้าย ๆ กับทะเลสาบใต้น้ำแข็งที่ตรวจพบใต้แผ่นน้ำแข็งของแอนตาร์กติกและกรีนแลนด์บนโลก

ทะเลสาบใต้ธานน้ำแข็งบนโลกจะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดจุลทรรศน์จำพวกแบคทีเรีย ซึ่งทำให้เป็นไปได้มากว่าสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันอาจอยู่รอดได้ในแหล่งน้ำแห่งนี้บนดาวอังคาร

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าว่าแอ่งน้ำใต้พื้นผิวดาวอังคารที่พบนั้นมีขนาดกว้างประมาณ 20 กิโลเมตร และล้อมรอบด้วยแอ่งน้ำใต้ดินขนาดเล็กกว่าอีกจำนวนหนึ่ง แต่ทีมงานไม่สามารถบอกได้ว่าแอ่งน้ำเหล่านั้นมีความลึกเท่าไร แต่รู้ว่าแอ่งน้ำจะลึกลงไปจากพื้นผิวของดาวอังคารประมาณ 1.5 กิโลเมตร

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีที่สะท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์ น้ำจะเป็นสารละลายที่ประกอบด้วย แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียมที่จะมีความเค็มจัด ซึ่งสามารถทำให้น้ำดังกล่าวคงอยู่เป็นของเหลวได้ที่อุณหภูมิลบ 30 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า

น้ำเป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างน้อยบนโลก หากการวิจัยใหม่นี้ได้รับการยืนยันจะเป็นครั้งแรกที่มีการพบน้ำในรูปของของเหลวบนดาวอังคาร และจะนำไปสู่การวิจัยและการสำรวจเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกบนดาวอังคารต่อไป

 

 

error: กด RightClick แทน