เครื่องตรวจหาโรคมะเร็งจากลมหายใจเข้าสู่การทดลองทางคลินิก

เครื่องตรวจหาโรคมะเร็งจากลมหายใจกำลังจะเข้าสู่การทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่ในประเทศสหราชอาณาจักร การทดลองทางคลินิกมีเป้าหมายที่จะรวบรวมตัวอย่างลมหายใจจากอาสาสมัครที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจำนวน 1,500 คนเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ตรวจหาโรคมะเร็งจากลมหายใจสำหรับโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

การทดสอบหาเซลล์มะเร็งจากลมหายใจส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องมือที่เน้นไปที่การตรวจหาเซลล์มะเร็งจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรือโรคมะเร็งปอด แต่การทดลองทางคลินิกครั้งใหม่นี้หวังที่จะใช้อุปกรณ์ตรวจหาและแยกแยะโมเลกุลที่เรียกว่าสารประกอบจากอวัยวะที่หลุดลอยได้ง่ายหรือสารประกอบวีโอซี (volatile organic compounds หรือ VOCs) ที่มีความเชื่อมโยงกับการเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็งบางชนิดได้อย่างแม่นยำ

เครื่องตรวจหาโรคมะเร็งจากลมหายใจ เครดิต Owlstone Medical

การทดลองทางคลินิกนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์วิจัยโรคมะเร็งของประเทศสหราชอาณาจักรที่เมืองเคมบริดจ์และบริษัทโอว์ลสโตนเมดิเคิล  โดยที่บริษัทโอว์ลสโตนเมดิเคิลเป็นผู้สนับเงินทุนสำหรับการทดลองทางคลินิกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการตรวจหาโรคมะเร็งของตน

เครื่องมือตรวจหาโรคมะเร็งโดยการตรวจลมหายใจถูกสร้างขึ้นจากสมมติฐานที่ว่าเมื่อกระบวนการการเผาผลาญของของร่างกายของถูกรบกวนจากเซลล์มะเร็งเซลล์ของอวัยวะของร่างกายจะผลิตสารประกอบวีโอซีที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละชนิดของโรคมะเร็ง และจะสามารถตรวจหาได้ในปริมาณที่น้อยมากจากลมหายใจของเรา ซึ่งหากเครื่องมือสามารถตรวจจับสารประกอบดังกล่าวนั้นได้และสามารถแยกแยะลักษณะของสารประกอบนั้นได้เราก็จะสามารถวินิจฉัยชนิดของโรคมะเร็งได้

ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้นำการทดลองนี้ได้กล่าวว่าเนื่องจากสารประกอบวีโอซีที่เกิดจากการรบกวนของเซลล์มะเร็งในอวัยวะต่างๆของร่างกายจะหลุดออกและหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือด และสุดท้ายแล้วจะเข้าสู่ระบบการหายใจของเรา ซึ่งหากเครื่องมือสามารถแยกแยะชนิดของสารประกอบนั้นได้ว่าเกิดจากมะเร็งชนิดใดเราก็จะสามารถตรวจหาโรคมะเร็งชนิดต่างๆนอกเหนือจากโรคมะเร็งปอดได้

การทดลองทางคลินิกจะตรวจสอบผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหกชนิดคือ โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งไต โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และโรคมะเร็งตับหรือตับอ่อน เครื่องมือวัดจะใช้เวลาสิบนาทีในการเก็บตัวอย่างเต็มรูปแบบ และหลังจากนั้นตัวอย่างจะถูกศึกษาด้วยเครื่องแยกมวลสารเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างโรคมะเร็งและสารประกอบวีโอซีที่มีลักษณะเฉพาะที่ตรวจจับได้  การทดลองทางคลินิกจะใช้เวลาประมาณสองปีเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างที่จำเป็นโดยที่ผลการทดลองจะถูกเผยแพร่ในประมาณปี 2021

 

 

error: กด RightClick แทน