การรักษามะเร็งด้วยเซลล์บำบัดได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมิรกาได้อนุมัติการรักษาด้วยการทำคาร์ทีเซลล์บำบัด( CAR T cell )ในการรักษาเด็กที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

การทำคาร์ทีเซลล์บำบัด (หรือ chimeric antigen receptor T cell) คือการทำวิศวกรรมแก้ไขเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้ป่วยเอง ซึ่งทำได้โดยการนำทีเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองออกมาทำวิศวกรรมโดยการเติมแต่งด้วยสารโปรตีนชนิดหนึ่งบนผิวของทีเซลล์นั้น และฉีดกลับไปในร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งสารเคมีชนิดนี้จะคุณสมบัติผูกมัดกับเซลล์มะเร็ง และเนื่องจากเป็นทีเซลล์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายมันก็จะทำลายเซลล์มะเร็งที่มันผูกมัดอยู่

การทดลองทางคลินิกก่อนหน้าที่ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการบำบัดรักษาด้วยวิธีนี้ได้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหายขาดจากโรคมะเร็งอย่างสมบูรณ์ การทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยคนแรกที่เกือบจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งได้หายจากโรคมะเร็งชนิดนี้มากกว่าห้าปีแล้ว ผลการทดลองกับผู้ป่วย 63 ราย 83% ของผุ้ป่วยเหล่านี้ได้หายขาดจากโรคมะเร็งภายในสามเดือนหลังจากได้รับการรักษา

อย่างไรก็ตามถึงแม้การทำคาร์ทีเซลล์บำบัดเป็นสิ่งที่ให้ผลดี แต่ก็มีความเสียงที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะกลุ่มอาการของการหลั่งไซโตไคน์อย่างไม่จำเป็น ซึ่งเป็นภาวะมีการหลั่งของไซโตไคน์จนทำให้เกิดจากแพร์กระจายของคาร์ทีเซลล์เป็นจำนวนมากเกินไปที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีิวิต ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาเพื่อควบคุมภาวะนี้

การอนุมัติการรักษาด้วยการทำคาร์ทีเซลล์บำบัดเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นในวงการการแพทย์ทั่วโลก บริษัท Novartis เป็นบริษัทผู้ซึ่งพัฒนาการบำบัดด้วยวิธีนี้ และจากการรายงานของบีบีซีบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการรักษา 475,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 16 ล้านบาท) ต่อผู้ป่วยหนึ่งราย

 


 

ที่มาองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมิรกา

 

error: กด RightClick แทน