นักดาราศาสตร์ค้นพบการรวมตัวชนกันของดาวนิวตรอนครั้งใหม่

ภาพโดย X-ray: NASA/CXC/Uni. of Science and Technology of China/Y. Xue et al; Optical: NASA/STScI

นักดาราศาสตร์ค้นพบการรวมตัวชนกันของดาวนิวตรอนครั้งใหม่ด้วยกล้องเอกซเรย์เกิดขึ้นในกาแลคซีที่อยู่ห่างออกไป 6.6 พันล้านปีแสง และการรวมตัวของดาวนิวตรอนนั้นได้ก่อตัวกลายเป็นดาวแม่เหล็กดวงหนึ่งเดียว

ในเดือนตุลาคมปี 2017 เป็นครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์ค้นพบการรวมตัวโดยการชนกันของดาวนิวตรอนเป็นครั้งแรกจากการตรวจพบคลื่นแรงโน้มถ่วง สัญญาณเอกซเรย์ที่ค้นพบโดยนักดาราศาสตร์จากเหตุการณ์หนึ่งได้ถูกเรียกว่า XT2 ซึ่งเกิดในกาแลคซีที่ห่างออกไป 6.6 พันล้านปีแสงได้เผยให้เห็นว่านั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวชนกันของดาวนิวตรอนอีกครั้งหนึ่งจนก่อตัวเป็นดาวนิวตรอนดวงเดียวที่หนักกว่าและมีสนามแม่เหล็กอันทรงพลังอย่างมากซึ่งนักดาราศาสตร์เรียกดาวนิวตรอนชนิดว่าดาวแม่เหล็ก

การค้นพบได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร์งานวิจัยในวารสาร Nature ของเดือนนี้นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนเปิดเผยและสรุปเหตุการณ์ของคลื่นรัวสี XT2 ว่าเป็นการรวมตัวกันของดาวนิวตรอน และวิธีการใหม่ในการตรวจหาการรวมตัวกันของดาวนิวตรอนโดยไม่ต้องตรวจหาจากคลื่นแรงโน้มถ่วง

GIF

เมื่อดาวนิวตรอนเวียงตัวหมุนวนเข้าหากันจนชนและรวมตัวกันเหตการณ์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วทุกๆคลื่นในสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงคลื่นความโน้มถ่วงด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทิศทางการรวมตัวชนกันที่มีต่อโลกที่อาจจะไม่สามารถตรวจหาด้วยคลื่นแรงโน้มถ่วงได้ แต่คลื่นรังสีต่างๆเช่นรังสีแกมมาหรือรังสีเอกซ์จะทำให้นักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นและค้นหาการรวมกันได้หากรู้ว่าสัญญาณลักษณะใดที่แสดงถึงการรวมตัวกันของดาวนิวตรอน

ในกรณีของรังสีเอกซ์ XT2 หอดูดาวจันทราเอกซ์เรย์พบรังสีเอกซ์ที่พุ่งสูงขึ้นและหายไปหลังจากประมาณเจ็ดชั่วโมงในวันที่ 22 มีนาคม 2015 ในครั้งนั้นนักดาราศาสตร์ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใด จนกระทั้งการวิเคราะห์และสรุปในรายงานของนักดาราศาสตร์ในครั้งนี้ว่าเป็นการรวมตัวชนกันของดาวนิวตรอน

ถึงแม้ว่ามีหลากหลายเหตุการณ์ในอวกาศที่จะก่อให้เกิดรังสีเอกซ์ก็ตามนักดาราศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่ารังสีเอกซ์ XT2 เกิดจากการชนรวมกันของดาวนิวตรอนจากข้อมูลลักษณะของการเกิดขึ้นในส่วนนอกของกาแล็กซีที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ของดาวนิวตรอนส่วนใหญ่ เนื่องจากเมื่อดาวดวงหนึ่งเกิดการยุบตัวและเกิดระเบิดซูเปอร์โนวาจะทำให้ดาวดวงนั้นกลายเป็นดาวนิวตรอนและถูกผลักดันออกไปอยู่บริเวณนอกกาแล็กซี

 

 

error: กด RightClick แทน