การทดลองรักษาโรคพาร์กินสันด้วยสเต็มเซลล์ได้เริ่มขึ้นแล้ว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2018 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยเซลล์ไอพีเอสเซลล์มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญีปุ่นได้เริ่มการทดลองทางคลินิกของการรักษาโรคพาร์กินสันวิธีใหม่โดยใช้สเต็มเซลล์หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองรักษาในสัตว์และได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ทำให้เซลล์สมองที่ผลิตโดพามีนลดลงน้อยลง และเมื่อโดพามีนลดลงการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทก็ลดลงไปด้วยเป็นผลทำให้เกิดการอาการสั่นที่มือและที่เท้านอกเหนือการทำให้ร่างกายแข็งทื่อเคลื่อไหวตัวเองไม่ได้สะดวกเหมือนคนปกติ การรักษาปัจจุบันทำให้โดยการรักษาตามอาการ แต่ยังไม่มีการรักษาใดๆที่สามารถรักษาสาเหตุต้นตอให้หายขาดได้ จากข้อมูลของมูลนิธิพาร์คินสันกล่าวว่าโรคพาร์คินสันมีผลกระทบต่อผู้คนประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยเซลล์ไอพีเอสมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญีปุ่นจะเริ่มทำการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์โดยการฉีดสเต็มเซลล์ไอพีเอสห้าล้านเซลล์เข้าไปในสมองของผู้ป่วยเพื่อให้สเต็มเซลล์ไอพีเอสกลายเป็นเซลล์สมองที่ผลิตสารสื่อประสาทสารโดพามีน

สเต็มเซลล์ไอพีเอสคือสต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดที่สร้างเทียมขึ้นมานอกร่างกายที่สามารถกลายเป็นเซลล์ใดๆในร่างกายก็ได้ โดยในการรักษานี้สเต็มเซลล์ไอพีเอสจะถูกสร้างขึ้นมาจากเซลล์เซลล์ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วของผู้ป่วยเองเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้ป่วย นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นการสร้างสเต็มเซลล์ไอพีเอสคือชินยายามานากาซึ่งได้รับโนเบลในปี 2012

การทดลองในสัตว์ก่อนหน้านี้ได้ทำการทดลองกับลิง ซึ่งหลังจากการรักษานักวิทยาศาสตร์พบว่าการเคลื่อนไหวตัวของลิงที่เป็นโรคพาร์กินสันดีขึ้นและการสั่นได้หายไปหลังจากการเฝ้าติดตามเป็นระยะเวลาสองปี และที่สำคัญสเต็มเซลล์ที่ฉีดเข้าไปนั้นไม่ได้กลายเป็นเนื้องอกซึ่งอาจกลายเป็นมะเร็งในสมองได้

การทดลองทางคลินิกในครั้งนี้จะเป็นการทดลองกับผู้ป่วยอาสาสมัครชาวญีปุ่นหรืออยู่ในประเทศญีปุ่น นอกจากการสร้างสเต็มเซลล์ไอพีเอสจากเซลล์ของผู้ป่วยแต่ละคนเองแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับยาลดภูมิคุ้มกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่สเต็มเซลล์เหล่านี้จะถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ถ้าประสบความสำเร็จการรักษาด้วยการฉีดสเต็มเซลล์ไอพีเอสจะไม่เพียงแต่สามารถรักษาโรคพาร์กินสันได้แต่ยังจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคอื่นได้อีกด้วยเช่น โรคหัวใจ หรือ โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอายุ

 

 

 

error: กด RightClick แทน