ยาเม็ดรักษาเบาหวานและลดน้ำหนักให้ผลเหมือนกับยาฉีดผ่านการทดลองระยะที่สอง

ยาซีแมกลูไทด์ชนิดฉีดซึ่งพึ่งได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเป็นยาที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และยังช่วยในการควบคุมและลดน้ำหนักไปพร้อมกัน

ยาซีแมกลูไทด์ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานที่ผลิตโดยบริษัท Novo Nordisk ของประเทศเดนมาร์ก โดยที่ยาซีแมกลูไทด์ชนิดยาเม็ดกำลังทำการทดลองทางคลินิกอยู่ได้ผ่านการทดลองระยะที่สอง ซึ่งให้ผลดีทำให้เป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองที่ไม่ต้องฉีดยา

ผลการทดลองทางคลินิกระยะที่สองที่พึ่งเสร็จสิ้นไปได้ถูกตีพิมพ์ผลการทดลองในวารสาร JAMA ผลสำเร็จของการทดลองระยะที่สองหมายถึงว่าการทดลองระยะที่สามจะเกิดขึ้นตามมาในไม่ช้า โดยระยะที่สามจะเป็นการทดลองผลและผลกระทบต่าง ๆ ต่อผู้ป่วยในระยะยาว

มีผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นโรคเบาหวาน และในผู้ป่วยจำนวนมากต้องพึ่งพาการฉีดยาเพราะการรักษาด้วยยาเม็ดไม่ได้ผล แต่การใช้ยาเม็ดจะเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ป่วยมากกว่าการฉีดยาด้วยตัวเอง ดังนั้นโดยทั่วไปยาเม็ดจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยมากกว่าการฉีด

การทดลองทางคลินิกของยาซีแมกลูไทด์ชนิดเม็ดทำขึ้นกับผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน 632 คนผู้ซึ่งการรักษาด้วยวิธีปัจจุุบันไม่ค่อยได้ผล เช่นการใช้ยาเม็ตฟอร์มีนร่วมด้วยกับการลดอาหารและออกกำลังกาย และผู้ป่วยเหล่านี้หลายคนไม่ต้องการที่จะใช้ยาฉีด ดังนั้นยาซีแมกลูไทด์ชนิดเม็ดจึงเป็นทางเลือกที่ดี

โดยที่ผู้ป่วยจะถูกแบ่งออกเป็นสองมกลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่ได้ยาจริงและกลุ่มที่ได้ยาลอก โดยที่กลุ่มที่ใช้ยาจริงจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับยาซีแมกลูไทด์ชนิดฉีด และกลุ่มที่รับยาซีแมกลูไทด์ชนิดชนิดยาเม็ด หลังจากการรักษา 26 สัปดาห์

ผู้ป่วยในกลุ่มที่รับยาฉีดจะมีระดับน้ำตาลเฉลี่ยลดลงไปมากที่สุดที่  -1.9 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่สองที่ได้รับยาเม็ดอยู่ที่ -0.7 ถึง  -1.9 เปอร์เซ็นต์(เพราะขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ได้รับของผู้ป่วยแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน) และในกลุ่มที่สามที่ได้รับยาลอกระดับน้ำตาลลดลองไปเพียง -0.3 เปอร์เซ็นต์ โดยที่การวัดนี้จะใช้การวัดมาตราฐานที่เรียกว่า HbA1c ซึ่งเป็นการวัดจำนวนกลูโคสที่จับติดอยู่กับฮีโมโกลบิน

ระหว่าง 44 และ 90 เปอร์เซ็นต์(ขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ได้รับ)ของผู้ป่วยที่ได้รับยาเม็ดสามารถควบคุมระดับของ HbA1c ให้อยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายได้  นอกจากนั้นผู้ป่วย 71 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับยาเม็ดมีน้ำหนักลดลองไป 5 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ยาซีแมกลูไทด์ไม่เพียงเป็นยาที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดแต่เป็นยาที่ช่วยลดน้ำหนักอีกด้วย ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเตรียมการในการทดลองทางคลินิกระยะที่สามซึ่งเป็นระยะที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของยาระยะยาว  ยาซีแมกลูไทด์ชนิดเม็ดจึงเป็นความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองที่ยารักษาปัจจุบันไม่ค่อยได้ผลและไม่ต้องการที่จะใช้ยาฉีด นอกจากนั้นยังช่วยในการควบคุมและลดน้ำหนักไปในตัวอีกด้วย

 


 

ที่มาบริษัท Novo Nordisk และ วารสาร JAMA 

 

error: กด RightClick แทน