ค้นพบเซลล์ชนิดใหม่ที่ผลิตอินซูลิน ให้ความหวังคนเป็นโรคเบาหวาน

กลุ่มของเซลล์ลังเกอร์ฮันส์ ภาพโดย Polarlys ภายใต้ the Creative Commons

นักวิจัยได้ค้นพบเซลล์ชนิดใหม่ที่ผลิตอินซูลินซ่อนตัวจากสายตาของนักวิทยาศาสตร์ภายในตับอ่อน เซลล์ที่พบเหล่านี้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มากขึ้น และนำไปสู่การรักษาโรคชนิดนี้ได้

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายอินซูลินที่ผลิตจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนจนเกือบหมด อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายใช้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในปัจจุบันทำได้เพียงการฉีดอินซูลินเข้าไปในกระแสเลือด

การบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการฉีดอินซูลินเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่เพื่อทำให้การรักษาที่มีความเหมาะสมมากกว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องหาทางวิธีสร้างเบต้าเซลล์ใหม่ที่ไม่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายอินซูลินที่ผลิตออกมา ความคืบหน้าในเรื่องนี้ยังคงอยู่ห่างไกลอยู่มาก

การค้นพบเซลล์ชนิดใหม่นี้อาจจะให้ความหวังใหม่ในการปลูกเบต้าเซลล์ที่คุณภาพดี นอกจากนี้ยังทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการของการเกิดโรคเบาหวานละเอียดมากยิ่งขึ้น เซลล์ชนิดใหม่ที่ค้นพบในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า เบต้าเซลล์บริสุทธิ์ (virgin beta cells)

การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทำโดยการศึกษาในหนูและเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 การศึกษาวิจัยทำการศึกษาภายในของตับอ่อนในส่วนของกลุ่มของเซลล์ลังเกอร์ฮันส์ หรือ เรียกสั้นๆ ว่าไอส์เลตซึ่งเป็นบริเวณในส่วนของตับอ่อนที่มีเซลล์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด และจะหลั่งอินซูลินเพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดมากเกินไป

ในส่วนของกลุ่มของเซลล์ลังเกอร์ฮันส์ยังประกอบด้วยอัลฟาเซลล์ที่มีหน้าที่ผลิตกลูคากอน (glucagon) ซึ่งเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดเมื่อพบว่าน้ำตาลน้อยเกินไป ดังนั้นอินซูลินและกลูคากอนจะเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ซึ่งผลิตโดยเบต้าและอัลฟาเซลล์

โดยการศึกษากลุ่มของเซลล์ลังเกอร์ฮันส์โดยละเอียดในห้องแลบทีมของนักวิทยาศาสตร์พบว่าในบริเวณขอบๆ ของกลุ่มเซลล์เหล่านี้จะมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นมาก่อนที่ถูกให้ชื่อว่าเบต้าเซลล์บริสุทธิ์ เซลล์ที่พบนี้ดูเหมือนจะเป็นเบต้าเซลล์ที่ยังไม่โตเต็มที่ซึ่งทำให้ทีมงานมีความคิดว่าเราสามารถสร้างเบต้าเซลล์ที่มีคุณภาพจากเซลล์เหล่านี้ได้

การศึกษาเพิ่มเติมทำให้พบว่าเบต้าเซลล์บริสุทธิ์สามารถผลิตอินซูลินได้ แต่มันไม่สามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้เหมือนกับเบต้าเซลล์เพราะมันไม่มีตัวรับบนผิวเซลล์ของมัน นอกจากนั้นจากการวิจัยนี้ยังพบอีกว่าเบต้าเซลล์ในกลุ่มของเซลล์ลังเกอร์ฮันส์จะกลายเป็นอัลฟาเซลล์ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใจที่มาของอัลฟาเซลล์อีกด้วย

ผลของการวิจัยในครั้งนี้เป็นการค้นพบเซลล์ชนิดใหม่ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการเกิดโรคเบาหวานมากยิ่งขึ้น และยังอาจจะนำเซลล์ที่พบใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งได้ในอนาคต นอกจากนี้การเข้าใจหน้าที่ของเบต้าเซลล์อย่างละเอียดทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาการบำบัดรักษาด้วยสเต็มเซลล์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการวัจัยในครั้งนี้ยังมีประโยชน์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยสำหรับกรณีที่เบต้าเซลล์หยุดทำงานและหยุดหลั่งอินซูลิน การค้นพบครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Cell Metabolism
ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการทดลองในสัตว์ในมนุษย์ต่อไปเพื่อยืนยันการค้นพบ

 


 

ที่มา วารสาร Cell Metabolism

 

error: กด RightClick แทน