นักวิทยาศาสตร์รักษาอวัยวะที่เสียหายด้วยแผ่นนาโนชิปสำเร็จ

ภาพโดย Ohio State University Wexner Medical Center

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์การแพทย์เวกซ์เนอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอและวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาอุปกรณ์แผ่นนาโนชิปสามารถรักษาแผลหรือแม้แต่อวัยวะที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติดได้สำเร็จในหนู

อุปกรณ์ดังกล่าวจะไปเปลี่ยนหน้าที่ของเซลล์ที่เจริญเต็มวันให้กลายเป็นเซลล์ชนิดอื่น ๆ ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature Nanotechnology  อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบสองส่วนคือ หนึ่งแผ่นนาโนชิปซึ่งเป็นแผ่นบาง ๆ ที่ทำหน้าที่ส่งสารพันธุกรรมเข้าไปเซลล์ของร่างกายโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดแต่อย่างใดเพียงแค่ว่างไว้บนผิวหนัง

และสองสารพันธุกรรมที่อยู่ในรูปดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ สารพันธุกรรมจะถูกว่างบนแผ่นนาโนและจะถูกส่งผ่านเข้าไปยังเซลล์ทำให้เซลล์เปลี่ยนโครงสร้างและหน้าที่ของมันตามความต้องการสำหรับการรักษาแผลหรือความเสียหายนั้น ๆ การส่งผ่านสารพันธุกรรมเกิดขึ้นได้ด้วยสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มและเน้น ซึ่งสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าร่วมด้วยกับแผ่นนาโนดังกล่าว และเมื่อสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นก็จะเกิดช่องทางนาโนเข้าไปภายในเนื้อเยื่อและไปสู่เซลล์ โดยที่ผู้ที่ได้รับการรักษาจะไม่รู้สึกแต่อย่างใด

ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอที่ผ่านเข้าไปตามช่องทางนาโนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เซลล์มีคำสั่งการทำงานใหม่ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ากระบวนการดังกล่าวใช้เวลาไม่กี่วินาทีเพียงแค่ว่างแผ่นนาโนบนผิวหนังบริเวณที่เป็นแผลหรือเสียหายใส่กระแสไฟฟ้า และนำแผ่นนาโนออก หลังจากนั้นเซลล์จะเริ่มทำงานด้วยคำสั่งใหม่จากดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอที่ถูกส่งผ่านเข้าไป

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับหนูที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดถูกปิดกั้นบริเวณที่เสียหาย เมื่อว่างแผ่นนาโนและส่งสารพันธุกรรมเข้าไปในเนื้อเยื้อบริเวณบาดแผลของหนูภายในหนึ่งสัปดาห์ก็เริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ภายในสัปดาห์ที่สองเซลล์ผิวหนังได้เปลี่ยนไปกลายเป็นหลอดเลือด และภายในสัปดาห์ที่สามขาของหนูได้หายเป็นปกติ การรักษาทั้งหมดไม่มีการใช้ยาเข้ามาเกี่ยงข้องเลย ซึ่งมีเพียงสารพันธุกรรมและแผ่นนาโน

การทดลองที่สองของนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองรักษาเซลล์สมองที่เสียหายจากภาวะสมองขาดเลือด ซึ่งในกรณีนี้เส้นเลือดสมองกลางถูกอุดตัน การรักษาเริ่มต้นโดยการเปลี่ยนเซลล์ผิวหนังให้กลายเป็นเซลล์สมอง หลังจากนั้นนำเซลล์ดังกล่าวไปปลูกถ่ายในสมองของหนู ภายในไม่กี่สัปดาห์สมองของหนูกลับมาทำงงานปกติ

จากการวิจัยในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการรักษาชนิดนี้ให้ประสิทธิภาพที่ 98 เปอร์เซ็นต์ และหวังว่าการทดลองทางคลินิกกับการรักษากับมนุษย์จะสามารถเริ่มเกิดขึ้นได้ภายในหนึ่งปี

 


 

 

 

ที่มาวารสาร Nature Nanotechnology และ Ohio State University Wexner Medical Center 

 

 

error: กด RightClick แทน