AI ช่วยแพทย์ทำนายผู้ป่วยโรคหัวใจว่าจะเสียชีวิตเมื่อไร

AI

นักวิทยาศาสตร์จาก  Medical Research Council (หรือ MRC ) ของประเทศสหราชอนาจักรอังกฤษได้ออกแบบและสร้างเอไอ (Artificial intelligence หรือ AI) ที่สามารถทำนายว่าเมื่อไรที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจจะเสียชีวิต โดยที่เอไอสามารถเรียนรู้จากผลของการตรวจเลือดและผลการสแกนหัวใจเพื่อทำการวิเคราะห์และตรวจดูสัญญาณเตือนอันตรายต่าง ๆ ผลการทดลองระบบเอไอนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ the journal Radiology

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันแห่งนี้ต้องการเครื่องมือที่จะเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะผู้มีความดันโลหิตสูงในปอดร่วมด้วยซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ความดันโลหิตสูงในปอดทำลายส่วนของหัวใจ และหนึ่งในสามของผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ปีหลังจากได้รับการวินิจฉัยโรค

สิ่งทีสำคัญแพทย์คือแพทย์จะต้องรู้สภาวะของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมีเวลาเหลืออีกเท่าไรเพื่อเลือกการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม การรักษาโรคนี้ในปัจจุบันมีได้แก่ กินยา การฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือด การปลูกถ่ายปอด เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันแห้งนี้กล่าวว่าเทคโนโลยี่เอไอสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้โดยการค้นหาวิเคราะห์แยกแยะผู้ป่วยว่าคนใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาที่มีความเสียงสูงแต่มีโอกาสมากกว่า และผู้ป่วยคนใดที่ยังไม่จำเป็นที่ต้องรักษาที่มีความเสี่ยงสูงเพราะยังไม่ถึงเวลา

เอไอเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยส่วนของซอฟแวร์ที่มีหน้าที่เรียนรู้ประมวลผลและวิเคราะห์ ทางสถาบันฯได้ทดลองระบบเอเอไอกับผู้ป่วยจำนวน 256 คน โดยที่ซอฟแวร์ของระบบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจที่ได้จากการสแกนและผลของการตรวจเลือด

ในการเต้นของหัวใจในแต่ละครั้งระบบจะตรวจวัดและวิเคราะห์ 30,000 จุดในโครงสร้างของอวัยวะในร่างกายและนำข้อมูลที่ได้มารวมกับข้อมูลของทางการแพทย์ของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาแปดปีที่ผ่านมาเพื่อทำการเรียนรู้วิเคราะห์และทำนายว่าเมื่อไรผู้ป่วยจะเสียชีวิต ในการทดลองระบบนี้กับผู้ป่วยจริงระบบเอไอได้ทำนายผู้ป่วยที่จะยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากหนึ่งปีได้ถูกต้อง 80% ขณะที่การทำนายของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถูกต้องเพียง 60%

ทีมงานของนักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะทดสอบระบบเอไอนี้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอื่น ๆ เพิ่มขึ้นก่อนที่จะให้แพทย์ใช้เป็นเครื่องมือโดยทั่วไป และพวกเขาต้องการที่จะใช้ระบบกับการรักษาโรคหัวใจชนิดอื่นด้วยเช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อที่จะให้ระบบช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยคนใดที่จะต้องใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอไอ


 

ที่มา the journal Radiology ผ่านทางบีบีซี

 

error: กด RightClick แทน