WHO ประกาศ แอลจีเรียและอาร์เจนตินา ปลอดจากโรคมาลาเรีย

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาประกาศว่า ประเทศแอลจีเรียและอาร์เจนตินาเป็นสองประเทศใหม่ที่ปลอดจากโรคมาลาเรีย ความสำเร็จเป็นก้าวสำคัญขององค์การนานาชาติในการต่อสู่กับโรคร้ายที่กำลังกลับมาคุกคามประชากรโลกอีกครั้ง

ประเทศแอลจีเรียและอาร์เจนตินาได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อ 38 ประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าปลอดจากโรคมาลาเรีย ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนไม่ได้อยู่ในรายชื่อดังกล่าว นั้นก็หมายความว่าประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเรายังมีการพบการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียอยู่

มาลาเรียเป็นโรคของการติดเชื้อปรสิตที่มียุงก้นปล่องเพศเมียเป็นพาหะนำเชื้อโรค มาลาเรียเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้และรักษาได้ อย่างไรก็ตามโรคมาลาเรียเป็นโรคที่ร้ายแรงที่คร่าชีวิตประชากรโลกเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกประมาณ 400,000 คนทั่วโลกได้เสียชีวิตลงจากโรคมาลาเรียในจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อราว 219 ล้านคนทั่วโลกในปี 2017

ประเทศแอลจีเรียเป็นประเทศที่สองในแอฟริกาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการว่าเป็นประเทศปลอดโรคมาลาเรียหลังจากประเทศมอริเชียส ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ได้รับการรับรองในปี 1973 ในขณะที่ประเทศอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่สองในอเมริกาใต้ที่ได้รับการรับรองหลังจากประเทศปารากวัยในปี 2018

ผู้ป่วยโรคมาลาเรียรายสุดท้ายในประเทศอัลจีเรียและอาร์เจนตินามีรายงานบันทึกไว้ในปี 2013 และ 2010 ตามลำดับ

องค์การอนามัยโลกจะออกใบรับรองให้กับประเทศหนึ่งว่าปลอดจากโรคมาลาเรียเมื่อประเทศนั้นได้แสดงให้เห็นด้วยหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าในช่วงเวลาสามปีติดต่อกันไม่มีประชากรของประเทศนั้นเจ็บปวยเป็นโรคมาลาเรียเลย นอกจากนั้นประเทศนั้นจะต้องมีระบบการเฝ้าระวังโรคระดับชาติที่สามารถตรวจหาและตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโลกมาลาเรียได้อย่างรวดเร็วรวมด้วยกับการมีโครงการป้องกันการเกิดโรคซ้ำที่มีประสิทธิภาพ

 

 

error: กด RightClick แทน