การวิจัยใหม่พบว่า ชาวแอฟริกาก็มีดีเอ็นเอของนีแอนเดอร์ทัล เช่นกัน

การศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่า มนุษย์ปัจจุบันทุกคน รวมถึงชาวแอฟริกา มีดีเอ็นเอของนีแอนเดอร์ทัลด้วยกันทุกคน ซึ่งขัดกับความเชื่อก่อนหน้านี้ที่ว่า ชาวแอฟริกาจะไม่มีพันธุกรรมเชื่อมโยงกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์นีแอนเดอร์ทัลเลย

นักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้มีความเชื่อกันว่า ประชากรโลกทุกคนยกเว้นชาวแอฟริกามีส่วนของดีเอ็นเอหรือยีนจากมนุษย์ดึกดำบรรพ์นีแอนเดอร์ทัลประมาณ 2%  ยีนของนีแอนเดอร์ทัลเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนประกอบของดีเอ็นเอมนุษย์เราปัจจุบันจากการผสมข้ามพันธุ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการอพยพของมนุษย์ออกจากแอฟริกาไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง 60,000 ถึง 80,000 ปีก่อน ในเวลานีแอนเดอร์ทัลได้อาศัยอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกอยู่ก่อนแล้ว

การศึกษาวิจัยใหม่ของนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ได้ใช้วิธีการคำนวณแบบใหม่นำไปสู่การค้นพบว่า ชาวแอฟริกาก็มีดีเอ็นเอจากมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเช่นกัน และพบว่า ประวัติความเป็นมาของมนุษย์ปัจจุบันในยุคแรก ๆ นั้นซับซ้อนกว่าที่หลายคนเคยคิดกันมาก่อนหน้านี้

การค้นพบล่าสุดชี้ให้เห็นว่า สายพันธุ์ของมนุษย์เราและมนุษย์ดึกดำบรรพ์นั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่เชื่อกันมา และชี้ให้เห็นว่า มนุษย์ทั้งสองสายพันธุ์มีการผสมข้ามพันธ์ุกันเมื่อประมาณ 200,000 ปีที่ก่อน ซึ่งเกิดขึ้นมานานกว่าที่เคยเชื่อกันมา

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ชาวยุโรปและชาวเอเชียมีดีเอ็นเอจากนีแอนเดอร์ทัลประมาณ 1% ในขณะที่ชาวแอฟริกาจะมีเพียง 0.3%

ทีมของนักวิจัยกล่าวว่า ข้อมูลของพวกเขาระบุว่าคลื่นการอพยบของมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อน และได้เริ่มผสมข้ามพันธุ์กับนีแอนเดอร์ทัลในช่วงเวลาดังกล่าว  หลังจากนั้นกลุ่มชาวยุโรปบางกลุ่มซึ่งมีเชื้อสายของนีแอนเดอร์ทัลแล้วได้อพยพกลับไปยังแอฟริกา และเผยแพร่ยีนของนีแอนเดอร์ทัลให้กับประชากรแอฟริกา

นักวิจัยยังกล่าวว่า การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่เพียงแต่อพยบออกจากแอฟริกาและกระจัดกระจายไปทั่วโลกแล้ว บางกลุ่มก็ยังได้อพยบกลับไปยังแอฟริกาอีกด้วย และด้วยเหตุผลนั้นยีนของดีแอนเดอร์ทัลจึงถูกเผยแพร่ให้กับชาวแอฟริกา

ทีมนักวิจัยยังได้ลบลางความเชื่อก่อนหน้าที่ว่า ชาวเอเชียตะวันออกอาจมียีนของนีแอนเดอร์ทัลมากกว่าชาวยุโรปประมาณ 20% ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ทั้งชาวเอเชียและยุโรปมียีนของนีแอนเดอร์ทัลเท่า ๆ กันประมาณ 1%

 

 

error: กด RightClick แทน