บริษัทอเมริกันกำลังรออนุมัติการรักษาที่เชื่อว่าจะรักษา HIV ให้หายขาด

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่พนังงานของบริษัทอเมริกันยีนเทคโนโลยีส์ (American Gene Technologies) เท่านั้นที่กำลังมีความตื่นเต้น แต่ผู้ป่วยเฮชไอวีทั่วโลกที่กำลังมีความหวังหลังจากบริษัทได้ยื่นเอกสารกว่า 1,000 หน้าต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ เพื่อขออนุญาตทำการทดลองทางคลินิกกับการรักษาใหม่ที่บริษัทเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคเอชไอวีให้หายขาดได้ด้วยนวัตกรรมการรักษาที่ลำหน้า

บริษัทอเมริกันยีนเทคโนโลยีส์ (American Gene Technologies) ได้ออกมาประกาศการยื่นขออนุญาตทำการทดลองทางคลินิกเพื่อรักษาโรคเอชไอวี (HIV) ด้วยยา AGT 103T ซึ่งเป็นเซลล์และยีนบำบัดที่แตกต่างจากการวิจัยอื่น ๆ ที่ผ่านมา

นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 มีเพียงยาต้านไวรัสเอชไอวีส์เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตเหมือนปกติ แต่ถึงแม้มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การรักษาให้เอชไอวีให้หายขาดยังดูเหมือนไกลความจริงอยู่ ผู้ป่วยยังคงต้องใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีอยู่เป็นประจำ

เจฟฟ์ กัลวิน ซีอีโอของบริษัทอเมริกันยีนเทคโนโลยีส์กล่าวว่า การรักษาใหม่เป็นการรักษาด้วยการฉีดยาเพียงเข็มเดียว ซึ่งเข็มเดียวก็สามารถกำจัดเชื่อไวรัสให้หมดไปจากร่างกายได้ เราต้องการเปลี่ยนการรักษาจากการใช้ยาต้านไวรัสที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำมาเป็นการฉีดภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองที่ได้รับการดัดแปลงที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่แอบซ่อนอยู่ให้หมดไปได้

อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องมารอดูผลการทดลองคลินิกก่อน เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา หลายบริษัทได้ออกมาแสดงความมั่นใจการรักษาของตน แต่ผลในการรักษาจริงกับมนุษย์ยังหางไกลเนื่องจากกลไกการหลบเลี่ยงของไวรัสเอชไอวีนั้นดีเลิศ

บริษัทอเมริกันยีนเทคโนโลยี่ส์น่าจะได้รับคำตอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯก่อนสิ้นปีนี้ หากได้รับการอนุมัติทีมงานก็พร้อมที่จะเริ่มการทดลองทางคลินิกระยะที่หนึ่งในเดือนมกราคม

 

 

error: กด RightClick แทน