ไก่บ้านตัวแรก ๆ ของโลกปรากฏขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราอาจจะยังตอบไม่ได้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน แต่การศึกษาวิจัยใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า ไก่บ้านตัวแรก ๆ ของโลกปรากฏขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่ปัจจุบันคือประเทศพม่า ลาว และไทย และรวมถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

การศึกษาก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่ออยู่ด้วยกันสองทฤษฎีคือ หนึ่งไก่ถูกนำมาเลี้ยงครั้งแรก ๆในภาคเหนือของจีนในช่วงยุคหินใหม่เมื่อประมาณ 8,050 ปีก่อนสากลสมัย หรือสองคือไก่ถูกนำมาเลี้ยงครั้งแรกในอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนสากลสมัย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศปากีสถานและอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าไก่ถูกนำมาเลี้ยงในทั้งอินเดียและจีนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

แต่จากการศึกษาวิจัยใหม่ครั้งนี้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Research ได้แสดงหลักฐานใหม่ที่ขัดแย้งกับผลการวิจัยก่อนหน้านี้เหล่านั้น นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์จีโนม 863 จีโนมจากการสุ่มตัวอย่างของไก่พันธุ์ต่าง ๆ ทั่วโลก และพบว่าไก่ปัจจุบันทุกตัวสืบเชื้อสายมาจากไก่โบราณที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า ลาว ไทย และประเทศจีนทางตะวันตกเฉียงใต้

ผู้ทำวิจัยกล่าวว่า การทำวิจัยก่อนหน้านี้มีข้อมูลจำกัดในเรื่องการสุ่มตัวอย่างของไก่ที่ใช้ในการทำวิจัย แต่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการทำลำดับจีโนมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาในไก่เลี้ยงและไก่ป่าทุกชนิดจากถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติทั่วโลก ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการศึกษาพันธุกรรมไก่ที่ใหญ่ที่สุดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมของที่ครอบคลุมทั่วโลกมากกว่า

นักวิจัยเชื่อว่า ไก่ปัจจุบันทุกตัวมีความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมอย่างใกล้ชิดกับไก่ป่าตุ้มหูแดงสปีชีส์ย่อยที่เรียกว่า แกลลัส แกลลัส สเปดิเซียส (Gallus gallus spadiceus) ซึ่งพบมากที่สุดในปัจจุบันอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภาคเหนือของไทย และพม่า จากหลักฐานทางพันธุกรรมชี้ให้เห็นว่าไก่เลี้ยงในปัจจุบันจะแยกออกตัวเองมาจากสปีชีส์ย่อยดังกล่าวนั้นเมื่อประมาณ 12,800 ถึง 6,200 ปีก่อน

 


ภาพโดย the creative commons

 

 

error: กด RightClick แทน