ชั้นโอโซนของโลกกำลังดีขึ้น CFCs เป็นเหตุ

Ozone_Hole

ตั้งแต่ปีคศ 1970 มีการสังเกตและศึกษาพบว่ามีการลดลงของโอโซน(Ozone)ในชั้นโอโซน  ชั้นโอโซนนี้ก็คือชั้นสตาโทสเฟีย (stratosphere) ซึ่งเป็นชั้นที่สองของชั้นบรรยากาศโลก Ozone เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนและไดออกซิเจน (dioxygen O2โอโซนมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ในแง่ที่ว่ามันช่วยในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลต A และ B ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ส่วนบริเวณที่มีโอโซนเบาบางเรียกกันสั้นๆว่ารูโอโซนจะพบมากในบริเวณแอนตาร์กติก โอโซนช่วยในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ให้ผ่านมากระทบผิวโลกมากเกินไป เมื่อปริมาณของโอโซนลดลงนักวิทยาศาสตร์มีความกังวลเพราะรังสีอัลตราไวโอเลต(โดยเฉพาะ UVA )ก่อให้เกิดมะเร็ง

นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า Chlorofluorocarbons (CFCs)คือแก๊สพวกครอรีนเป็นตัวเร่งให้โอโซนในชั้นบรรยากาศเบาบางลง  ในปีคศ 1987 มีการทำความตกลงร่วมกันที่ประเทศแคนนาดาที่เรียกว่า Montreal Protocol เพื่อที่จะเลิกใช้แก๊ส CFCs  แก๊ส CFCs ที่รู้จักกันดีคือแก๊สที่ใช้ในการทำความเย็นในตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศและในสเปรย์ต่างๆ แก๊สนี้มีด้วยกันหลายชื่อแต่รู้จักกันดีคือ Freon R-12 หรือ Freon-12  ซึ่งเป็นชื่อของผลิตพันธ์สินค้าจากบริษัทใหญ่ DuPont ของอเมริกา ในความตกลงร่วมกันนั้นบริษัทต่างๆจะเลิกผลิตสินค้าทำความเย็นที่ใช้แก๊ส CFCs โดยให้หันมาใช้ hydrofluorocarbons (R-410A และ R-134a) แทน และตั้งแต่ปีคศ 2000 ทุกประเทศก็ไม่ได้มีการผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของแก๊สนี้เลย

ณ ปัจจุบันมีการศึกษาและค้นพบว่าโอโซนในชั้นบรรยากาศเริ่มที่จะดีขึ้น ศาสตราจารย์ Solomon และเพื่อนร่วมงานได้ทำการวัดระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟียระหว่างปี 2000-2015 โดยใช้บอลลูนและดาวเทียมในการทำการเก็บข้อมูล และพบว่าการเพิ่มของโอโซนในบรรยากาศในบริเวณแอนตาร์กติกนั้นครึ่งหนี่งเกิดจากการลดลงของแก๊ส CFCs  ถึงแม้ว่ามีการเลิกใช้แก๊ส CFCs ตั้งแต่ปี 2000 จำนวนแก๊สจำพวกครอรีนนี้ก็ยังมีอยู่ในชั้นบรรยากาศ โดยปกติแก๊สจำพวกนี้จะมีอายุ 50-100 ปีก่อนสลายไปและจำนวนโอโซนก็จะค่อยๆกลับเพิ่มขึ้นมา

ศาสตราจารย์ผู้นี้ยังกล่าวอีกว่าด้วยเหตุผลนี้เราจะไม่เห็นผลเต็มที่จนกว่าปีคศ 2050 หรือ 2060 แต่มีเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ตามความเป็นจริงชั้นโอโซนยังคงแย่อยู่ แต่แนวโน้มที่ดีขึ้นจากการศึกษานี้ทำให้รู้ว่าการเลิกใช้แก๊ส CFCs เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง จากปีคศ 2000 รูโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลงไป 4 ล้านตารางกิโลเมรตเหนือแอนตาร์กติกา ถึงแม้ว่ารูนี้ใหญ่ขึ้นและเล็กลงเนื่องมาจากสิ่งอื่นด้วยเช่นภูเขาไฟระเบิดที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ 

การศึกษานี้เป็นสิ่งสะท้อนที่ดีในการเรียนรู้ของคนทุกคนบนโลกที่ว่าสิ่งที่เราทำไปก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย บางสิ่งที่เราทำลายไปไม่อาจจะทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ ถ้าเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะกลับมาทำร้ายเราเองภายหลัง การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนเพื่อที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นหรือฟื้นกลับมาจากสิ่งที่ถูกทำลายไป 

 

error: กด RightClick แทน