พบหลักฐานทวีปแอนตาร์กติกาครั้งหนึ่งเคยเป็น ป่าดิบชื้น

ภาพวาดจินตนาการของทวีปแอนตาร์กติกา เมื่อ 90 ล้านปีก่อน ภาพโดย James McKay/Alfred Wegener Institute

หลักฐานจากการวิจัยใหม่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature สัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ทวีปแอนตาร์กติกาที่เป็นสถานที่ที่หนาวเย็นที่สุดของโลกครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าดิบชื้นในยุคที่ไดโนเสาร์ยังครองโลกอยู่

เมื่อ 90 ล้านปีก่อนในช่วงความรุ่งเรืองของไดโนเสาร์ โลกเราอุ่นกว่าช่วงเวลาของปัจจุบันมาก ซึ่งความอุ่นได้แพร่กระจายไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาที่ขั้วโลกใต้ด้วย และจากการศึกษาวิจัยใหม่นี้นักวิจัยได้ค้นพบหลักฐานว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทวีปแอนตาร์กติกาเป็นพื้นที่ของป่าฝนที่เต็มไปด้วยหนองน้ำ

นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สแกนดินตะกอนที่เจาะขึ้นมาจากแอนตาร์กติกาและพบว่า ตะกอนเต็มไปด้วย เรณู สปอร์พืช และแม้แต่ส่วนของระบบรากของพืชที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตามธรรมชาติดีระดับที่นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแยะโครงสร้างของเซลล์ต่าง ๆ ได้ ดินตะกอนตรวจพบตัวอย่างของละอองเรณูจากพืชดอกชนิดแรก ๆ ของโลก การตรวจอายุของดินตะกอบพบว่ามีอายุ 90 ล้านปี

นักวิทยาศาสตร์รู้กันมาก่อนอยู่แล้วว่าในช่วงเวลาของไดโนเสาร์นั้นสภาพอากาศของโลกจะอุ่นกว่าปัจจุบันมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางของยุคครีเทเชียสตั้งแต่ 80 ถึง 115 ล้านปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่โลกอุ่นที่สุดในช่วง 140 ล้านปีที่ผ่านมา อุณหภูมิของพื้นผิวทะเลอาจจะสูงถึง 35 องศาเซลเซียสในเขตร้อน และระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบันถึง 170 เมตร

 

 

error: กด RightClick แทน