ขี้มูกเป็นความหวังใหม่ของยาปฏิชีวนะ

nose

ปัญหาการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียเป็นปัญหาใหญ่ทางการแพทย์ โดยที่โรคส่วนใหญ่ต้องการยาปฏิชีวนะในการรักษาและถ้ายาปฏิชีวนะนั้นไม่สามารถใช้รักษาได้ผู้ป่วยก็มีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิต อ่านเพิ่มเติ่มความล้มเหลวของยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะใหม่ล่าสุดถูกค้นพบในช่วงปี 1980 นั้นก็กว่า 30 ปีมาแล้ว ในปัจจุบันมีเชื้อแบคทีเรียหลายตัวที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ และตัวที่สำคัญคือ  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (หรือ MRSA) เป็นเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ของ Staphylococcus aureus หรือ staph (อ่านว่า สแตฟ)  ที่ดื้อต่อยา

bacteria-808158_1280

โดยที่สแตฟและ MRSA เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเช่น ปอดบวม และโรคติดเชื้อต่าง ๆ สแตฟพบในจมูกของคน โดยพบในอัตราส่วน 1 ใน 3 คน โดยปกติมันจะไม่ทำอะไร แต่ถ้ามันสามารถเข้าไปในสายเลือดได้และถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถต่อต้านมันได้ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อ  MRSA เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตกว่าหมื่นคนทุกปีเฉพาะในประเทศอเมริกา ถ้ารวมทั่วโลกตัวเลขจะสูงกว่านี้มาก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2016 มีข่าวดีจากมหาวิทยาลัย University of Tübingen ในประเทศเยอรมัน โดยทีมงานของมหาวิทยาลัยรายงานการค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่พบไม่ไกลจากคนเรานั้นก็คือในจมูกคน โดยเฉพาะในขี้มูก โดยทีมงานได้พบว่าเชื้อแบคทีเรียอีกตัวที่พบในจมูกคือ Staphylococcus lugdunensis หรือ s. lugdunensis อ่านว่า เอส ลักดูเนนซีส ที่เป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์กับสแตฟและ MRSA

ทีมงานพบว่าสารประกอบในเชื้อแบคทีเรียเอส ลักดูเนนซีสที่ชื่อ lugdunin อ่านว่า ลักดูนีนสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียสแตฟและ MRSA ในหนูทดลอง  นอกจากนั้นยังพบอีกว่าลักดูนีนยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะด้วยเช่น vancomycin-resistant Enterococcus spp

ยังคงต้องใช้เวลาในการทำการวิจัยเพื่อที่จะนำลักดูนีนมาใช้ทำเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้กับมนุษย์ แต่นี้เป็นความหวังใหม่ที่มีความคาดหวังสูงในการต่อสู่กับเชื้อแบคทีเรีย ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ได้มาจากสารประกอบของเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นบนดิน แต่นี้เป็นการค้นพบสารประกอบของเชื้อแบคทีเรียในมนุษย์ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่ให้ความหวังสูง  นักวิทยาศาสตย์ต่อจากนี้คงจะมีการวิจัยเชื้อแบคทีเรียในร่างกายคนเรามากขึ้นเพื่อที่จะค้นหาสารประกอบที่เป็นยาปฏิชีวนะในการต่อสู่กับการดื้อยาของแบคทีเรียร้ายที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: กด RightClick แทน