นักวิทยาศาสตร์ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

Synapse_in_brain

งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัย University of British Columbia ประเทศแคนาดาได้พบวิธีซ่อมแซมส่วนของการสื่อสารของเซลล์สมองรอบ ๆ พื้นที่ที่มีความเสียหายจากก้อนเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

การค้นพบครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature Communications ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อลดความเสียหายของสมองที่เกิดจากโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น ยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone (เซฟ-ทราย-แอก-ซอน) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรณ์อาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาในการใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่นักวิจัยสามารถนำยาตัวนี้มาใช้ในการลดการติดขัดของการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์สมองและทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์เป็นปกติในการทดลองกับหนู

ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีอมิลอยด์สะสมอยู่ในบริเวณสมองที่เป็นสาเหตุทำให้การติดต่อสื่อสารในเซลล์สมองเกิดการติดขัดและสารอมิลอยด์ยังเป็นพิษต่อเซลล์ของสมองอีกด้วย สารประกอบอมิลอยด์เป็นสารประกอบจำพวกโปรตีนที่พบสะสมในร่างกายเช่นในตับไตม้ามหรือเนื้อเยื่ออื่น ๆและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าบริเวณที่มีก้อนอมิลอยด์สะสมอยู่ในบริเวณสมองนั้นมีระดับของกลูตาเมต (glutamate) สูงและเซลล์กลายอ์ (glia) ซึ่งเป็นเซลล์เนื้อเยื่อที่ยึดนุนและป้องกันเซลล์สมองมีการทำงานที่มากกว่าปกติ ในบริเวณเนื้อเยื่อกลายอ์ที่มีก้อนอมิลอยด์และมีกลูตาเมตจำนวนมากรอบ ๆ ที่ทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองมีการเปลี่นแปลงหรือติดขัดและยังทำให้เซลล์สมองตายในระยะหลัง ๆ ของการเป็นโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเซลล์กลายอ์ไม่สามารถที่จะกำจัดกลูตาเมตที่สะสมได้ แต่การใช้ยา Ceftriaxone พวกเขาสามารถที่จะควบคุมการขนส่งกลูตาเมตและเมื่อระดับกลูตาเมตลดลงทำให้การติดตอสื่สารระหว่างเซลล์สมองดีขึ้นอีกครั้ง

การขัดข้องของการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเกิดขึ้นในระยะของต้น ๆ ของโรคอัลไซเมอร์ก่อนที่จะเริ่มมีอาการความจำเสื่อมที่สามารถสังเกตุได้ การค้นพบครั้งทำให้นักวิทยาศาสตร์หวังว่ายาชนิดนี้อาจจะสามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ในระยะต้น ๆ ก่อนที่เซลล์สมองเริ่มเสียหายจนรักษาไม่ได้

 


 

ที่มา Nature Communications ผ่าน neuroscience news

 

 

error: กด RightClick แทน