มดใช้ดวงอาทิตย์และความจำในการนำทาง

ant carrying food

เราทุกคนเคยส่งสัยอย่างแน่นอนว่าสัตว์ตัวเล็ก ๆ เช่นมดมีวิธีการอย่างไรในการนำทางที่ไม่พลัดลง เพราะมดมีขนาดเล็กสิ่งรอบ ๆ ตัวของมดจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมหึมาซึ่งทำให้การนำทางเป็นไปยากมากยิ่งขึ้น แต่นักวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศษได้ทำการทดลองและตีพิมพ์ผลงานแสดงให้เห็นว่ามดมีวิธีการนำทางอย่างไรแม้กระทั้งลากอาหารและต้องเดินถอยหลัง ผลการวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Current Biology

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามดมีการนำทางที่ดีเยี่ยมและเป็นทีน่าทึ่งมากกว่าที่เราคิด มดสามารถเดินทางไปไหนที่ต่างและกลับรังได้ยางเหม็นยำไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนเดินหน้าหรือแม้แต่เดินถอยหลังหลังจากที่หมุนตัวเองไปรอบ ๆ  และนักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวว่าพวกเขาต้องการศึกษาความสามารถในการนำทางของมดเพื่อนำความสามารถอันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการนำทางให้หุ่นยนต์

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองโดยการใช้มดทะเลทรายเพื่อศึกษาการนำทางของมดกลับรังของมันในขณะที่ต้องลากชิ้นส่วนของขนมคุกกี้ ถ้ามันนำชิ้นที่เล็กมากพวกมดก็จะเดินหน้ากลับรัง แต่ถ้าขิ้นของขนมเป็นชิ้นใหญ่มดจะทำการลากและต้องเดินถอยหลังกลับรัง นักวิทยาศาสตร์พบว่าบ่อยครั้งมดจะทิ้งขนมแล้วตรวจสอบตำแหน่งของดวงอาทิตย์และพร้อมกับการดูรอบ ๆ ก่อนที่จะดำเนินการเดินทางต่อไป และถ้านักวิทยาศาสตร์ใช้กระจกเบียงทิศทางของดวงอาทิตย์มดจะเดินไปในทิศทางที่ผิด

การที่มดตรวจสอบสภาพแวดล้อมและตรวจสอบความก้าวหน้าของการเดินทางกับความจำของมันที่มีต่อสิ่งรอบ ๆ ตัว และเมื่อเปรียบเทียบขนาดของสมองที่มีขนาดเล็กมากแต่มันสามารถนำทางกลับรังได้สำเร็จภายใต้สภาวะที่ยากลําบากแม้แต่การเดินถ่อยหลังกลับรังแสดงให้เห็นว่าความสามารถทางจิตสำนึกมีความซับซ้อนมากที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดและเข้าใจมา

การเข้าใจในพฤติกรรมของมดทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจระบบการทำงานของมด และใช้ความสามารถอันนี้เพื่อประยุกต์ในการสร้างหุ้นยนต์ที่เรียนแบบระบบการทำงานของสมองของมดได้ในอนาคต นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยและทดลองนี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Lincoln มหาวิทยาลัย Australian National University และ สถาบันวิจัย French National Center for Scientific Research (CNRS) ของฝรั่งเศษ

 

 


 

ที่มา Current Biology

 

error: กด RightClick แทน