การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เซลล์สมองส่งสัญญาณของความหิวโหย

glass of wine

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน London’s Francis Crick Institute พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เซลล์สมองส่งสัญญาณของความหิวโหยซึ่งเป็นผลทำให้บุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์มีความต้องการในการกินอาหารเพิ่มมากขึ้น การค้นพบครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการ journal Nature Communications

โดยเฉพาะในประเทศทางตะวันตกการดื่มไวน์หนึ่งแก้วร่วมด้วยกับการรับประทานอาหารเป็นเรื่องปกติซึ่งทำกันมานานเป็นศตวรรษ และมีการบันทึกถึงความเข้าใจของผลของการดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยทำให้กระตุ้นความอยากอาหารและทำให้อาหารมีรสชาติเพิ่มมากขึ้น

นักวิยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษได้ทำการทดลองในหนูทดลอง โดยการให้แอลกอฮอล์กับหนู 3 วันในปริมาณ 18 หน่วยซึ่งเมื่อเทียบกับคนก็จะเท่ากับไวน์ในปริมาณหนึ่งขวดครึ่ง จากการทดลองพบว่าแอลกอฮอล์ทำให้เซลล์ประสาทที่มีชื่อว่า AGRP ส่งสัญญาณเหมือนว่าร่างกายกำลังหิวโหย และเป็นผลทำให้หนูทดลองกินอาหารมากกว่าปกติ

เพื่อให้แน่ใจว่าเซลล์ประสาท AGRP เป็นต้นเหตุนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ได้ใช้ยาเพื่อยับยั้งเซลล์ประสาทในการส่งสัญญาณ และผลที่ได้หนูไม่ได้กินมากเหมือนการทดลองแรก นักวิทยาศาสตร์จึงแน่ใจว่าเซลล์ประสาทเป็นสาเหตุ AGRP ของความหิวโหยเมื่อได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกาย

การศึกษาในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ต้องการศึกษาและเข้าใจกับผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้ร่างกายปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและเพื่อที่จะช่วยในการจัดการกับโรคอ้วน แอลกอฮอล์โดยปกติจะมีจำนวนแคลอรี่มาก ไวน์หนึ่งแก้วใหญ่จะมีจำนวนแคลอรี่เท่า ๆ กับโดนัทหนึ่งชิ้น

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าโลกกำลังมีประชากรที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น และดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวเป็นสาเหตุของโรคและภาวะต่าง ๆ มากกว่า 60 ชนิด ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยกับการกินที่ไม่ปกติ(กินเป็นจำนวนมากกว่าปกติ)จะทำให้ร่างกายเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหรือภาวะใด ๆ เพิ่มมากขึ้น แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ในการเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับตับ ในคนที่เป็นโรคอ้วนแอลกอฮอล์จะเป็นพิษต่อตับมากว่าสองเท่าของคนปกติ

 


 

ที่มา journal Nature Communications

 

error: กด RightClick แทน