ดาวเทียมระบบนำทาง Galileo อีก 4 ดวงเข้าสู่วงโคจร

Ariane-5_Galileo
ภาพ Stephane Corvaja / ESA

ยุโรปส่งดาวเทียมนำทางกาลิเลโออีก 4 ดวงไปสู่วงโคจรของโลกสำเร็จในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2016 การยิงดาวเทียมไปยังวงโคจรในครั้งนี้ใช้จรวจแอริแอน 5 (Ariane 5 rocket) ซึ่งเป็นจรวจของยุโรปเองที่ยิงจากเฟรนช์เกียนาดินแดงของประเทศฝรั่งเศษอยู่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้

ระบบดาวเทียมนำทางกาลิเลโอ (Galileo satellite-navigation system) เมื่อเปิดใช้งานจะเป็นทางเลือกใหม่ของการนำทางสำหรับพลเรือนซึ่งแตกต่างจากระบบ GPS ของอเมริกาที่ให้บริการกับผลเรือนแต่ระบบถูกควบคุมโดยหน่วยงานทหารของสหรัฐอเมริกา  การส่งดาวเทียมในครั้งนี้เป็นดาวเทียมดวงที่ 15 ถึง 18 ของจำนวนทั้งหมด 30 ดวงเมื่อระบบดาวเทียมนำทางกาลิเลโอเมื่อเสร็จสิ้นลง (6 ดวงจะใช้เป็นดาวเทียมสำลอง)

การส่งดาวเทียมในครั้งนี้ใช้จรวจของยุโรปเองเป็นครั้งแรกของการส่งดาวเทียมนำทางกาลิเลโอนี้ ในครั้งก่อน ๆ ได้ถูกส่งขึ้นวงโคจรโดยจรวจโซยูซ (Soyuz-STB rocket) ของรัสเซียซึ่งส่งครั้งละสองดวง สันนิษฐานว่าราคาที่ถูกกว่าของจรวจโซยูซ

Galileo
ภาพ ESA

ดาวเทียมนำทางที่ส่งขึ้นไปยังวงโคจรมีชื่อว่า FM7 (Antonianna) FM12 (Lisa)  FM13 (Kimberley), และ FM14 (Tijmen) ดาวเทียมทั้งหมดจะอยู่ในวงโคจรระดับกลางของโลก (medium-Earth orbit หรือ MEO)ในระดับความสูง 23,222 กิโลเมตร

ดาวเทียมนำทางกาลิเลโอทั้งสี่ดวงเป็นดาวเทียมที่เกือบจะเหมือนกันซึ่งมีขนาด 2.7 เมตร × 1.2เมตร × 1.1เมตร และมีแผงโซลาขนาด 14.67 metersสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,900 วัตต์ ดาวเทียมทั้งหมดจะมีอายุอย่างน้อย 12 ปี  ดาวเทียมนำทางถูกสร้างโดยบริษัท OHB System ประเทศเยอรมัน และ บริษัท Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) ของประเทศอังกฤษ

OHB เป็นบริษัทที่สร้างโครงสร้างหลักของดาวเทียม ในขณะที่บริษัท SSTL ประกอบส่วนของระบบต่าง ๆของดาวเทียม บริษัท OHB และ SSTL เป็นบริษัทที่รวมมือกันและเป็นสองบริษัทหลักที่ใด้สัมปทานในการสร้างดาวเทียมนำทางกาลิเลโอที่ผ่านมา

ดาวเทียมนำทางกาลิเลโอจะเป็นทางเลือกใหม่ของการนำทางสำหรับทุกประเทศทั่วโลกและดาวเทียมจะถูกควบคุมโดยพลเรือนและให้ความแม่นยําสูงกว่าแล้วยังสามารถทำงานรวมกับระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกาและระบบ GLONASS ของรัสเซีย

เมื่อระบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์จะมีดาวเทียมนำทางทั้งหมด 24 ดวงและมี 6 ดวงเป็นดาวเทียมสำลองในกรณีดาวเทียมดวงอื่นเกิดการขัดข้องหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุง ศูนย์ควบคุมกลางจะอยู่ในยุโรปและมีสถานีเซ็นเซอร์และสถานีถ่ายทอดสัญญาณอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

ดาวเทียมนำทางกาลิเลโอดวงแรกถูกส่งขึ้นวงโคจรในวันที่ 21 ตุลาคม 2011โดยจรวจโซยุซของรัสเซีย จรวจเอเรี่ยนจะทำการส่งดาวเทียมกาลิเลโออีกสองครั้งในปลายปี 2017 และ  2018 และจะส่งดาวเทียมสี่ดวงในการส่งแต่ละครั้ง

 

อ่านเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับดาวเทียมนำทางและบอกตำแหน่งกาลิเลโอ


 

 

 

 

error: กด RightClick แทน