ทดลองเบต้าเซลล์สังเคราะห์รักษาโรคเบาหวานสำเร็จในห้องทดลอง

ทีมของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนาและมหาวิทยาลัยแคโรไลนาสแตทได้พัฒนาและสร้างเบต้าเซลล์สังเคราะห์ที่สามารถหลั่งอินซูลินถ้าพบว่าน้ำตาลในเลือดมากเกินไป การวิจัยและทดลองของพวกเขาเป็นการทดลองใช้เบต้าเซลล์สังเคราะห์กับหนูทดลองได้สำเร็จ ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature Chemical Biology

โรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง และในบางกรณีของชนิดที่สองผู้ป่วยจะต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำเพื่อที่จะควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติ ผลการทดลองนี้ถ้าสำเร็จและสามารถนำมาใช้ในการรักษาได้การรักษาโรคเบาหวานก็จะเป็นการักษาที่ง่ายขึ้น โดยที่เบต้าเซลล์สังเคราะห์จะทำหน้าที่แทนการฉีดอินซูลินเหมือนกับเบต้าเซลล์ในตับอ่อน

เบต้าเซลล์สังเคราะห์เหล่านี้จะทำงานเหมือนกับเบต้าเซลล์ของตับอ่อนที่ทำหน้าที่ควบคุมให้ระดับน้ำตาลในร่างกายให้อยู่ในระดับที่ปกติ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งและในบางกรณีชนิดที่สองเบต้าเซลล์ของตับอ่อนของผู้ป่วยเหล่านี้ทำงานไม่เป็นปกติ ซึ่งเบต้าเซลล์ที่เสียหายเหล่านี้ไม่สามารถผลิตอินซูลินที่เพียงพอหรือแม้แต้ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลย

จากการทดลองที่สำเร็จในครั้งนี้ทำให้มีความหวังที่จะใช้เบต้าเซลล์ในการรักษาโรคเบาหวานได้ในอนาคต โดยที่นักวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งเบต้าเซลล์สังเคราะห์จะสามารถทำเป็นแผ่นติดผิวหนังที่สามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลและหลั่งอินซูลินตามความจำเป็นเหมือนกับการทำงานของเบต้าเซลล์ในร่างกายตามธรรมชาติ

ในการทดลองและวิจัยครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับหนูทดลองที่ไม่มีเบต้าเซลล์ ด้วยการฉีดเบต้าเซลล์สังเคราะห์เข้าไปในหนูทดลองได้แสดงให้เห็นว่าหนูเหล่านี้มีระดับน้ำตาลอยู่ในระดับปกติถึง 5 วัน  ขั้นตอนต่อไปทีมของนักวิทยาศาสตร์จะทำการทดลองเบต้าเซลล์สังเคราะห์ในสัตว์ที่ใหญ่กว่า และหลังจากนั้นถ้าสำเร็จจะพัฒนาแผ่นติดผิวหนังที่จะใช้ในการทดลองทางคลินิคกับมนุษย์

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ Nature Chemical Biology

 

error: กด RightClick แทน