ระบบเอไอใหม่บ่งชี้ชนิดของมะเร็งได้อย่างถูกต้อง

ระบบเอไอพัฒนาขึ้นใหม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ภาพเนื้องอกของผู้ป่วยและสามารถบ่งบอกชนิดของมะเร็งได้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนั้นยังสามารถที่จะบ่งชี้ว่ายีนตัวใดที่เป็นสามารถก่อให้เกิดการก่อตัวของเนื้อมะเร็ง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านนี้เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือในอนาคตที่จะช่วยในการต่อสู่กับโรคที่ร้ายแรงที่สุดในอนคตอันใกล้

นักวิจัยนำโดยนักวิทยาศาสตร์จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวนอร์กได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใหม่ในวารสาร Nature Medicine ซึ่งในรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทีมของนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ระบบเอไอพัฒนาขึ้นสามารถบ่งชี้ชนิดของมะเร็งปอดระหว่างมะเร็งความัสและมะเร็งชนิดต่อมได้ถูกต้องถึง 97 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนั้นแล้วระบบเอไอยังสามารถใช้วิเคราะห์หายีนกลายพันธุ์ได้ถึงหกชนิดจากเนื้องอกว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดนั้นหรือไม่ โดยที่ความถูกต้องในการวิเคราะห์ยีนอยู่ที่ 73 ถึง 86 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับชนิดของยีน รูปลักษณ์ของเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิสัมพันธ์กับเซลล์ในบริเวณใกล้เคียงก็มีความสำคัญเช่นกันในการวิเคราะห์หาเซลล์มะเร็งซึ่งระบบเอไอจะสามารถใช้ในการแยกแยะความผิดปกติเหล่านี้ที่อาจนำไปสู่การกลายเป็นโรคมะเร็งได้

การตรวจพบยีนกลายพันธุ์ในเนื้องอกจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างเนิ่นๆ การรักษาเนิ่นๆจะหมายถึงโอกาสสำหรับผู้ป่วยที่จะหายจากโรคร้ายหรือแม้แต่จากการเสียชีวิตและการกลับมาเป็นของโรคมะเร็ง นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการใช้ระบบเอไอวิเคราะห์ยีนผิดปกติจะให้ผลได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจทางพันธุกรรมปกติที่ต้องใช้เวลาเป็นหลายๆสัปดาห์กว่าจะรู้ผล

ทีมวิจัยใช้ระบบเอไออินเตอร์เซฟชั่นเวอร์ชั่น 3 (Inception v3)ของบริษัทกูเกิล โดยที่นักวิจัยได้พัฒนาเทคนิคทางสถิติที่ทำให้ระบบเอไอมีความสามารถในการเรียนรู้ในการทำงานได้ดีขึ้นด้วยตัวของมันเอง ระบบเอไอจะสร้างสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เองเพื่อใช้ในการตัดสินใจต่างๆ

ในอานาคตระบบเอไอจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคนในเกือบทุกๆด้าน ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น แต่ก็อาจจะเข้ามาเป็นคู่แข่งกับมนุษย์เราเช่นกัน และแม้แต่นำไปสู่ความขัดแย้งกัน ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ระบบเอไอกำลังก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเรา

 


วารสารวิจัย Nature Medicine

 

error: กด RightClick แทน