นักวิทยาศาสตร์สร้างตัวอ่อนของหนูจากการใช้เพียงสเต็มเซลล์

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยอาคเดนิซ (Akdeniz University) ประเทศตุรกีได้สร้างตัวอ่อนที่เจริญเติบโตภายนอกร่างกายของหนูจากการใช้เพียงสเต็มเซลล์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นจากการที่ไข่และอสุจิเกิดการปฏิสนธิกันและพัฒนาเป็นเป็นตัวอ่อน (embryo) การสร้างตัวอ่อนเทียมขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยการใช้เพียงสเต็มเซลล์เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเคยทำสำเร็จมาก่อน แต่การทดลองในครั้งนี้เป็นการทดลองในห้องทดลองเท่านั้น

สเต็มเซลล์หรือเรียกอีกอย่างว่าเซลล์ต้นกำเนิดคือเซลล์ของคนและสัตว์ที่สามารถผลิตโดยการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นหรือกลายเป็นเซลล์ชนิดอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของการชีวิต เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเกิดการแบ่งตัวเซลล์ที่เกิดขึ้นจากการแบ่งนี้สามารถที่จะทำงานเป็นเซลล์ต้นกำเนิดต่อไป หรือกลายเป็นเซลล์ชนิดอื่นเพื่อทำหน้าที่อื่น ๆ เฉพาะเช่น เซลล์ของเลือดสมองและกล้ามเนื้อเป็นต้น

นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างและเจริญเติบโตตัวอ่อนของหนูในโครงสร้างสามมิติที่ถูกสร้างขึ้นจากสเต็มเซลล์สองชนิดคือสเต็มเซลล์ที่พัฒนากลายเป็นตัวอ่อนและสเต็มเซลล์ที่พัฒนากลายเป็นรก การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยจากสถาวิจัยของยุโรป (Wellcome Trust and the European Research Council) และตีพิมพ์ผลงานเพื่อการตรวจสอบในวารสารทางวิชาการ Science

การวิจัยกระทำโดยการพัฒนาตัวอ่อนของหนูโดยการรวมสเต็มเซลล์ของตัวอ่อนและสเต็มเซลล์ของรก นักวิทยาศาสตร์ได้นำเซลล์ทั้งสองมาต่อซ้อนกันภายในเจลในจานทดลองเพื่อให้เซลล์ทั้งสองพัฒนาไปด้วยกัน ผลที่ได้เซลล์ได้เกิดการแบ่งตัวเป็นโครงสร้างสามมิติที่ต่อซ้อนกันเป็นชั้น และหลักจาก 7 วันสเต็มเซลล์ของรกจะกลายเป็นรกและสเต็มเซลล์ของตัวอ่อนกลายเป็นตัวอ่อนที่เจริญเติบโตแยกจากส่วนของรก โครงสร้างที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับตัวอ่อนตามธรรมชาติ

ในวารสารนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปถึงความสามารถของเซลล์ต้นกำเนิดที่แตกต่างกันในการประกอบและพัฒนาตัวเองในจานทดลองเพื่อสร้างตัวอ่อนที่มีลักษณะและรูปแบบเซลล์คล้ายคลึงกับตัวอ่อนตามธรรมชาติ แต่การทดลองนี้จะยังคงหางไกลจากนำไปประยุกต์ใช้ในมนุษย์ การทำการทดลองในมนุษย์ในด้านนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ในประเทศส่วนใหญ่เนื่่องจากจริยธรรมและความปลอดภัยต่อสายพันธุ์มนุษย์

 

error: กด RightClick แทน