นักดาราศาสตร์อาจจะพบดวงจันทร์นอกระบบเป็นครั้งแรก

ทีมของนักดาราศาสตร์ได้พบวัตถุที่คาดว่าจะเป็นดวงจันทร์นอกระบบสุริยะจักรวาลเป็นครั้งแรก ถ้ายืนยันดวงจันทร์นอกระบบดวงนี้จะมีขนาดและมวลประมาณดาวเนปจูนและโคจรรอบดาวฤกษ์ของมันที่มีขนาดประมาณดาวพฤหัสบดีแต่มีมวลมากกว่าถึง 10 เท่า

การค้นพบดาวเคราะห์นอกนอกระบบเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เพราะปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกนอกระบบกว่า 3000 ดวงตั้งแต่ปี 1992 ที่มีการค้นพบครั้งแรก แต่มาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบดาวจันทร์นอกระบบที่มีการยืนยันเลย และการค้นครั้งนี้อาจจะเป็นการค้นพบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษารายละเอียดเพื่อทำการยืนยัน

การค้นพบในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากทีมของนักดาราศาสตร์กลุ่มนี้ได้ศึกษาข้อมูลเก่าจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคเปอร์ และได้พบสัญญาณที่ได้แสดงให้เห็นความเป็นไปได้มากที่สัญญาณที่พบเกิดขึ้นเนื่องมาจากดาวจันทร์นอกระบบโครจรรอบดาวเคราะห์ของมันอยู่

โดยปกติดาวเคราะห์และดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเอง และเมื่อวัตถุเหล่านี้อยู่ไกลมากเราไม่สามารถสังเกตวัตถุเหล่านี้จากการสะท้อนของแสงจากดาวฤกษ์ได้ ในการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบนักวิทยาศาสตร์จะใช้การสังเกตเมื่อดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้โคจรรอบดาวฤกษ์ของมันที่ทำให้เกิดไปบังแสงซึ่งเป็นผลทำให้จำนวนแสงที่สังเกตนั้นหรี่ลงเล็กน้อย และนั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าดาวฤกษ์ดวงนั้นมีดาวเคราะห์โคจรรอบมันอยู่

แต่การค้นพบดาวจันทร์นอกระบบจะเป็นไปได้ยากกว่าเพราะส่วนใหญ่ดวงจันทร์มีขนาดเล็ก ดังนั้นเพื่อค้นหาดางจันทร์นอกระบบนักวิทยาศาสตร์จะต้องสังเกตการหรี่ของแสงจากดาวฤกษ์ก่อนและหลังที่ดาวเคราะห์นอกระบบโคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์ของมัน ในครั้งนี้พบว่ามีสัญญาณการหรี่ของแสงก่อนและหลัง ซึ่งแสดงว่ามีวัตถุที่โคจรรอบดาวเคราะห์นอกระบบดวงนั้นอยู่ และเป็นได้มากว่าจะเป็นดวงจันทร์ของมัน

วัตถุที่ค้นพบที่อาจจะเป็นดวงจันทร์นอกระบบดวงนี้ถูกตั้งให้ชื่อว่า Kepler-1625 ซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์ของมันที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 4,000 ปีแสง และเนื่องจากมีขนาดประมาณดาวเนปจูนจึงถูกเรียกกว่า Nep-moon จากข้อมูลที่มีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดวงจันทร์นอกระบบ Kepler-1625 ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นของดาวเคราะห์ของมัน แต่ถูกแรงโน้มถ่วงที่ดึงมันเข้ามาในวงโคจรในภายหลัง

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคเปอร์ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยัน ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จะทำการสังเกตอีกครั้งด้วยกล้องโทรทรรน์อวกาศฮับเบิลที่ใหญ่กว่า และถ้าฮับเบิลยืนยัน Kepler-1625 ก็จะเป็นดาวจันทร์นอกระบบดวงแรกที่เคยพบมา

 


 

ที่มา the Arxiv

ภาพ the Creative Commons

 

error: กด RightClick แทน