คำแนะนำอาหารของชาวโลกใหม่เพื่อช่วยรักษาโลกให้ยั่งยืน

กลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสุขภาพโภชนาการและสิ่งแวดล้อมได้ตีพิมพ์คำแนะนำสำหรับการบริโภคอาหารของชาวโลกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของโลกไว้จากความวิบัติและยังช่วยให้สุขภาพของชาวโลกดีขึ้น คำแนะนำดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ในวันที่ 16 มกราคม 2019 ในวารสาร The Lancet

อาหารที่จะสามารถรักษาสภาพแวดล้อมของโลกไว้ได้อย่างยังยืนในอนาคตตามคำแนะของนักวิทยาศาสตร์จะจำกัดการรับประทานปลา ไข่ น้ำตาล และเนื้อแดงไว้ในจำนวนที่น้อยลงกว่าการรับประทานอาหารในปัจจุบันอย่างมาก และได้แนะนำให้รับประทานผัก ผลไม้ และอาหารจำพวกถั่วต่างๆเพิ่มขึ้นแทนเป็นสองเท่า

กลุ่มของนักวิทยาศาสตร์จาก 16 ประเทศที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโภชนาการและสิ่งแวดล้อมได้แนะนำว่าพลังงานอาหารประมาณ 35% ควรมาจากธัญพืชและพืชหัว และได้แนะนำว่าโปรตีนที่รับประทานส่วนใหญ่ควรมาจากจากพืช อย่างไรก็ตามคำแนะนำได้ยอมให้ผู้คนสามารถรับประทานเนื้อแดงได้ประมาณ 14 กรัมต่อวัน สำหรับการบริโภคสัตว์ปีกได้ถูกจำกัดไว้ที่ 29 กรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับนักเก็ตหนึ่งชิ้นครึ่ง ไข่ได้ถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 1.5 ต่อสัปดาห์

หากชาวโลกรับประทานอาหารตามคำแนะนำดังกล่าวแบบจำลองคอมพิวเตอร์ได้ทำนายผลกระทบจาการรับประทานอาหารไว้ว่าระหว่าง 10.9 ถึง 11.6 ล้านคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรสามารถหลีกเลี่ยงได้ในแต่ละปี และอัตราการตายของผู้ใหญ่จะลดลงไปมากถึง 23.6%

นอกจากนั้นรายงานยังระบุอีกว่าการกำกับดูแลการใช้ที่ดินและมหาสมุทรอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันเพื่อหลีกเลี่ยงความวิบัติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรการต่าง ๆ เช่นการห้ามการทำลายป้าเพื่อเพราะปลูก ฟื้นฟูที่ดินที่เสื่อมโทรม ยกเลิกการอุดหนุนการจับปลา และการห้ามการจับปลาอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ทางทะเล

ในปัจจุบันมีประชากรโลกประมาณ 7.7 พันล้านคน และจำนวนประชากรโลกจะสูงขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านคนในประมาณปี 2050 ในขณะที่อาหารและทรัพยากรณ์ธรมมชาติต่างๆมีจำกัดและอาจมีน้อยลง การวางแผนการในอนาคตสำหรับชาวโลกจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการเป็นอยู่ที่สันติและยั่งยืนของชาวโลก

 


ภาพโดย the creative commons

 

 

error: กด RightClick แทน