บริษัทบีเออีซีสเต็มส์กำลังพัฒนาห้องนักบินด้วยระบบวีอาร์

บริษัทบีเออีซีสเต็มส์ของประเทศสหราชอาณาจักรกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องบินรบในอนาคตได้ด้วยการกระพริบตาหรือการทำทาทางอื่นๆ โดยปราศจากปุ่มควบคุมที่สลับซับซ้อน

บริษัทบีเออีซีสเต็มส์กำลังพยายามที่จะทำให้ห้องควบคุมเครื่องบินรบในอนาคตเป็นส่วนที่ง่ายสำหรับการควบคุมมากขึ้น โดยการเปลี่ยนเครื่องมือวัดและระบบควบคุมแบบเดิม ๆ สำหรับการบินที่ประกอบด้วยมิเตอร์วัดต่างๆและปุ่มควบคุมที่ซับซ้อนด้วยระบบวีอาร์(หรือความเป็นจริงเสมือน)

ปุ่มควบคุมและเครื่องมือวัดต่างๆที่สลับซับซ้อนของห้องนักบินก็จะแทนที่ด้วยความว่างเปล่าของแผ่นจอใส โดยห้องเสมืนของห้องนักบินเกิดขึ้นต่อเมื่อเมื่อนักบินสวมหมวกควบคุมการบิน ระบบจะประกอบด้วยระบบเอไอและเทคโนโลยีการติดตามลูกตาเพื่อให้นักบินสามารถควบคุมอากาศเครื่องบินได้อย่างง่ายๆเพียงด้วยการมองและการทำท่าทางต่างๆด้วยมือ

ข้อมูลสำคัญต่างๆจะแสดงให้นักบินรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองตามสถานการณ์นั้นๆเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้สภาพของห้องนักบินที่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตกแต่งได้อย่างง่ายและรวดเร็วด้วยการอัพเอตซอฟต์แวร์

 

 

error: กด RightClick แทน