สวีเดนเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2017

ประเทศสวีเดนได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจในปี 2017 การจัดลำดับนี้จัดโดยวารสารฟอร์บส์ เมื่อสิบปีก่อนประเทศสวีเดนอยู่อันดับที่สิบของความเป็นมิตรกับการทำธุรกิจ แต่ตั้งแต่นั้นมาประเทศนี้ได้ไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งในปัจจุบันเพราะการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำหรือเริ่มต้นธุรกิจภายในประเทศ

ประเทศสวีเดนได้มีการเปลื่ยนแปลงตัวเองในรอบ 20 ปีตั้งแต่การปรับปรุงกฏหมายต่าง ๆ ไปจนถึงการจัดและตัดระบบสวัสดิการของประเทศ ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก เช่น Volvo Electrolux Ericsson IKEA และ H&M วารสารฟอร์บส์ได้จัดลำดับทั้งหมด 139 ประเทศโดยมี 11 ปัจจัยในการให้คะแนนได้แก่ นวัตกรรม ภาษี เทคโนโลยี ระดับการทำงานราชการ และประสิทธิภาพของตลาดหุ้น

การจัดลำดับโดย World Economic Forum ก่อนหน้านี้ประเทศสวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสามารถสูงในการแข่งขันในตลาดโลกในปี 2016 ดัชนีการแข่งขันระดับโลกอยู่ที่อันดับที่ 6 (ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 34) ตลาดแรงงานในสวีเดนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี และที่สำคัญความเท่าเที่ยมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอยู่ในระดับที่ดีเช่นกัน สวีเดนอยู่ในลำดับที่ 4 ของความเท่าเที่ยมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง (ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 77) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงมีโอกาสเข้าร่วมในการแข่งขันทางธุรกิจและในปัจจุบันมีผู้หญิงทำงานในระดับต่าง ๆ ใกล้เคียงกับผู้ชายตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนไปถึงรัฐมนตรี

ระดับคอร์รัปชั่น ภาพและข้อมูลโดย Transparency International

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจคือความโปร่งใสและการมีคอรัปชั่นที่ต่ำของรัฐบาลซึ่งสวีเดนอยู่ในอันดับที่ 4 ที่เป็นประเทศที่สะอาดจากคอรัปชั่นที่สุดจากการที่จัดลับดับโดย Transparency International ในปี 2015 จากจำนวน 186 ประเทศทั่วโลก ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 101 ซึ่งอยู่ในลำดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศขู่แข่งในกลุ่มอาเซียน

นอกจากนั้นประเทศสวีเดนยังเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมที่สูง คณะกรรมาธิการนวัตกรรมของยุโรปจัดให้ประเทศสวีเดนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สูงสุดของสหภาพยุโรปรวมกับประเทศเดนมาร์กฟินแลนด์เยอร์มันและเนเธอร์แลนด์ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศสวีเดนที่อยู่ลำดับต้น ๆ และเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน

 


 

ที่มา World Economic Forum  และ Transparency International

 

 

error: กด RightClick แทน