โลกร้อน หลายพันล้านคนจะพบกับสภาพอากาศที่เกือบอาศัยอยู่ไม่ได้ภายใน 50 ปี

การศึกษาวิจัยใหม่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ PNAS เตือนว่า ผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกอาจต้องอาศัยอยู่ในถิ่นอาศัยที่ “เกือบอาศัยอยู่ไม่ได้” ภายในปี 2070 หากมนุษย์เราไม่สามารถจัดการกับปัญหาการผันแปรภูมิอากาศของโลกได้

นักวิจัยคาดการณ์ไว้ว่า จะมีผู้คนราว 3.5 พันล้านคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นกว่าสภาพที่เหมาะสมสำหรับการรุ่งเรืองของมนุษย์ และในหลายพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอาจเผชิญกับสภาพที่เกือบจะร้อนเกินไปสำหรับมนุษย์ หากเราไม่เริ่มที่จะแก้ๆไขปัญหาการปล่อยมลพิษที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง

ประชากรส่วนใหญ่ของโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีระหว่าง 11 ถึง 15 องศาเซลเซียส ประชากรอีกส่วนหนึ่งที่น้อยกว่าตั้งถิ่นอาศัยในพื้นที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีระหว่าง 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเอเชียใต้และรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ลมมรสุมประจำปีทำให้พื้นที่เหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ได้ไม่ร้อนเกิน และนำฝนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเพาะปลูกพืชสำหรับการผลิตอาหาร

สถานที่ที่ร้อนระอุที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคือในภูมิภาคทะเลทรายซาฮาร่าของทวีปแอฟริกา ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 29 องศาเซลเซียส ในปัจจุบันสภาพที่ร้อนรุนแรงคล้าย ๆ กับในทะเลทรายซาฮาร่าเหล่านี้ครอบคลุมพื้นผิวของโลกเพียง 0.8%

แต่ในอีกประมาณ 50 ปีข้างหน้าหากเรายังคงปล่อยมลพิษที่ก่อให้เกิดโลกร้อนต่อไปในระดับปัจจุบัน ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนักวิจัยคาดการณ์ว่า 19% ของพื้นผิวโลกจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนเท่า ๆ กับส่วนที่ร้อนที่สุดของทะเลทรายซาฮาร่า

ภูมิภาคของโลกที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ แอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาร่าบางส่วน อินเดีย คาบสมุทรอาหรับ ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมถึงประเทศไทย  ภูมิภาคเหล่านี้เป็นภูมิภาคของโลกที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นประเทศที่มีประชากรที่ยากจนเป็นจำนวนมาก

เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมถึงประเทศไทยนั้น หากลมมรสุมประจำปี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ภูมิภาคสามารถเป็นที่อาศัยอยู่ได้ หยุดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่บางส่วนเหล่านี้ก็จะสูงขึ้นการเพราะปลูกก็ไม่สามารถทำได้ต่อไปหรือไม่มั่นคงพอที่จะสนับสนุนการดำรงชีวิตของมนุษย์ นั้นก็จะส่งผลกระทบต่อประชากรจำนวนหลายพันล้านคน

นักวิจัยชี้ให้เห็นอีกว่า ในกรณีที่ดีที่สุดแล้วผู้คน 1.2 พันล้านจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้พื้นที่หลายแห่งของโลกเกือบที่จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ซึ่งมนุษย์ได้ตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 6,000 ปี

นักวิจัยยังกล่าวอีกว่า ผู้นำและผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ ควรใช้งานวิจัยของพวกเขาเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อเร่งปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งลดการปล่อยแก๊ซที่ก่อให้เกิดโลกร้อน และทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการย้ายถิ่นของประชากรเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่หากรวมมือกันสามารถหลีกเลี่ยงได้

 

 

error: กด RightClick แทน