ปลูกถ่ายปอดที่สร้างขึ้นมาเองในห้องทดลองให้กับหมูสำเร็จ

ในสัปดาห์ที่ผ่านนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสเมดิเคิลแบรนช์ (UTMB) ได้ตีพิมพ์เผยแพร์ผลงานการปลูกถ่ายปอดที่สร้างขึ้นมาในห้องทดลองให้กับหมูสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งทำให้ในอนาคตวิธีการดังกล่าวอาจนำมาใช้ในสร้างและปลูกถ่ายให้กลับมนุษย์ที่มีความต้องการได้

ในการสร้างปอดในห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้โครงสร้างของปอดจากหมูตัวอื่นโดยการนำเลือดเนื้อเยื่อและเซลล์ของปอดนั้นออกไปหมดเรือเพียงโครงสร้างของอวัยวะ หลังจากนั้นโครงสร้างปอดถูกนำไปแช่ไว้ในของเหลวสารละลายที่มีสารอาหารพร้อมกับการปลูกเซลล์ปอดที่ได้จากหมูที่จะได้รับการปลูกถ่ายปอด ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ปล่อยให้เซลล์เจริญเติบโรประมาณ 30 วันก็จะได้ปอดที่มีเนื้อเยื่อสมบูรณ์

ปอดที่มีเนื้อเยื่อเจริญเสร็จสมบูรณ์ได้ถูกนำไปปลูกถ่ายในหมู ภายในสองสัปดาห์ปอดเทียมภายในหมูได้สร้างและเชื่อมต่อระบบเส้นเลือดที่จำเป็นจนสมบูรณ์ และในช่วงเวลาสองเดือนหลังจากการผ่าตัดนักวิทยาศาสตร์ไม่พบปัญหาเรื่องการต่อต้านปอดเทียมของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่อย่างใด

ปัญหาของการปลูกถ่ายอวัยวะในปัจจุบันคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายปฏิเสธไม่ยอมรับอวัยวะใหม่ ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มเข้าโจมตีและทำลายเสมือนว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย เมื่อเกิดขึ้นจะเป็นอันตรายถึงชีวิต

การปลูกเนื้อเยื่อจากผู้ที่จะรับอวัยวะเองนั้นจะทำให้โอกาสที่ระบบภูมิคุ้มกันจะไม่ยอมรับอวัยวะใหม่นั้นมีน้อยกว่าเพราะเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นเป็นของผู้รับเองที่เซลล์ภูมิคุ้มกันคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทำการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหมูที่ได้รับปอดสร้างเทียมดังกล่าวในระยะยาว

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำวิจัยกล่าวว่าถ้าสำเร็จวิธีการดังกล่าวอาจจะนำมาใช้ในมนุษย์ได้ภายใน 10 ปี ซึ่งหมายถึงจะช่วยลดเวลาในการรอคอยอวัยวะจากผู้บริจากสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤต

 


 

ที่มาวารสาร Science Translational Medicine

 

 

error: กด RightClick แทน