รอยสักที่เปลี่ยนสีเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเปลี่ยน

ภาพตัวอย่าง จาก MIT Media Lab

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard และ MIT ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วิจัยและพัฒนาน้ำหมึกสักชนิดพิเศษสำเร็จ ความพิเศษของน้ำหมึกสำหรับสักบนผิวหนังนี้มีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนสีเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเปลี่ยน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานทั้งชนิดที่หนึ่งและสองจะต้องคอยดูแลระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกิดไปหรือแม้แต่ต่ำเกิดไป แต่การตรวจสอบในปัจจุบันยังไม่ได้เป็นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ป่วยต้องกระทำการตรวจเองเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบันอาจจะมีอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังและสามารถส่งข้อมูลระดับน้ำตาลได้อย่างต่อเนื่องแต่ต้องการการผ่าตัดผังอุปกรณ์เหล่านี้

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้พัฒนาน้ำหมึกสักพิเศษที่พวกเขาเรียวกว่า DermalAbyss ink ถึงแม้ว่าการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองระยะแรกอยู่ แต่การทดลองได้พิสูตรความเป็นไปได้ของการใช้รอยสักในการเฝ้าตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้ น้ำหมึกชนิดนี้สามารถตรวจจับระดับ pH รวมถึงความเข้มข้นของโซเดียมและกลูโคสภายในกระแสเลือดได้ ถ้ามีน้ำตาลหรือกลูโกสมากเกิดไปสีของสักบนผิวหนังก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล โซเดียมมากเกินไปก็จะกลายเป็นสีเขียว และสีม่วงและสีชมพูจะแสดงถึงระดับ pH ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพสีที่เปลี่ยนแปลงตามระดับของค่าต่าง ๆ ภาพโดย Xin LIU, Katia Vega

น้ำหมึกชนิดพิเศษไม่ได้ติดต่อกับกระแสเลือดโดยตรง แต่น้ำหมึกจะตรวจวัดค่าต่าง ๆ จากน้ำระหว่างเซลล์ของผิวหนังแทน น้ำระหว่างเซลล์หรือของเหลวระหว่างเซลล์คือชั้นบาง ๆ ของของเหลวที่แทรกซึมอยู่รอบ  ๆ และระหว่างเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเราของคนเราและสัตว์ แร่ธาตุและสารอาหารต่างเช่น เกลือ น้ำตาล ไขมันและกรดอะมิโนและฮอร์โมนจะซึมออกมาจากเส้นเลือดฝอยมายังบริเวณของเซลล์ผิวหนังเหล่านี้เพื่อเป็นสารอาหารให้กับเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในครั้งยังคงเป็นการทดลองสักบนผิวหนังของหมูซึ่งมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับผิวหนังมนุษย์เรามาก ผลการทดลองสักน้ำหมึกพิเศษบนผิวหนังของหมูแสดงให้เห็นว่าน้ำหมึกชนิดนี้สามารถใช้ตรวจวัดค่าระดับความเข้มข้นของโซเดียมและกลูโคสได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าการวัดระดับโซเดียมยังต้องวัดภายใต้แสงยูวีก็ตาม

การทดลองสักบนผิวหนังของหมู ภาพโดย Viirj Kan, Katia Vega

ขั้นตอนต่อไปจะต้องน้ำน้ำหมีกชนิดพิเศษเข้าสู่การทดลองทางคลินิกก่อนนำมาใช้ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยทั่วไป เพราะจะต้องตรวจสอบถึงความปลอดภัยสำหรับผูป่วยว่ามีผลข้างเคียงอะไรบางเช่น อาการแพ้ต่าง ๆ และระยะเวลาการทำงานของน้ำหมึกชนิดนี้ว่ามีความเที่ยงตรงอย่างไรเมื่อเวลาเปลี่ยนไป

ถึงแม้ว่าการทดลองยังคงอยู่ในระยะแรก ๆ อยู่ แต่ถือว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในการเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องโดยต้องทำเองอยู่สม่ำเสมอ นักวิทยาศาสตร์กล่าวอีกว่ารูปสักสามารถที่จะสักเป็นรูปอะไรก็ได้ขนาดก็ได้

 


 

ที่มา MIT Media Lab

 

 

error: กด RightClick แทน