บทวิเคราะห์ Brexit

brexit-2

Brexit คือการทำประชามติของประชากรของสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งจะรวมถึงประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ การทำประชามติครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนทั้งหมดได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรป(EU)ต่อ หรือจะเป็นเอกเทศโดยไม่ขี้นกับอียู Brexit ก็คือการเล่นคำระหว่างคำ Britain and exit เหมือนกับที่ประเทศกรีกทำไว้ในอดีตคือ Grexit คือ Greece and exit

เกิดอะไรขี้นถึงทำให้อยู่ๆ สหราชอาณาจักรอังกฤษต้องทำประชามติออกจากสหภาพยุโรปหลังจากที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 1973 (พศ 2516) ปัญหาใหญ่ในทวีปยุโรปที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนั้นก็คือการอพยพเข้ายุโรปเป็นล้านคนเนื่องมาจากสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียและประเทศในทวีปแอฟริกา ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่คนในประเทศยุโรปส่วนใหญ่มองเห็นมาสหภาพยุโรปไม่ได้ทำอะไรที่จะแก้ปัญหาที่ถาวร และเนื่องจากสหภาพยุโรปมีนโยบายที่มีมนุษยธรรมและคุณธรรมสูงเปิดกว้างซึ่งดูเหมือนว่าไร้ขีดจำกัด

ในการรับและจัดการผู้อพยพของยุโรปเขาทำอย่างมีคุณธรรมสูงมากนั้นก็คือใครเข้ามาในประเทศก็จัดหาที่อยู่ให้เหมือนกับประชากรทั่วไป ไม่มีค่ายผู้อพยพอะไรทั้งนั้นถ้ามีก็เฉพาะชั่วคราวจนกว่าหาที่อยู่ถาวรให้ได้ ผู้อพยพแต่ละคนก็จะได้เงินเดือนและถ้ามีบุตรก็จะได้เงินช่วยเหลือบุตร ตัวอย่างเช่นประเทศเดนมาร์กให้เงินเดือนผู้อพยบครอบครัวละประมาณ 130,000 บาท (กำลังออกกฎหมายเพื่อลดเงินเดือนให้เหลือครึงหนึ่ง) ถึงแม่ค่าใช้จ่ายในยุโรปสูงมากแต่ก็ยังเป็นเงินจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนในประเทศที่เขาอพยพมา ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าผู้อพยพไม่ยากที่จะต้องทำงานเพราะได้เงินเดือนโดยที่ไม่ต้องทำอะไร ซึ่งทำให้เกิดปัญหารการว่างงานและความไม่พอใจของผู้เสียภาษี

ผู้อพยพเหล่านี้หลายคนอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตเนื่องจากความเป็นอยู่ในประเทศที่มีสงครามกลางสามารถสร้างปัญหาทางประสาทได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้ผู้อพยพเหล่านี้สร้างปัญหาให้คนท้องถิ่นในประเทศ

_European_Union_map.svg

ฆาตกรรมและอาชญากรรมที่สูงขึ้นทำให้ประชากรของประเทศในยุโรปรู้สึกเหมือนว่าบ้านเมืองเขากำลังถูกทำหลาย ระบบความปลอดภัยของประเทศยุโรปก็ไม่มีประสิทธิภาพพอเนื่องจากฆาตกรรมและอาชญากรรมที่สูง กำลังความสามารถก็ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่นในประเทศสวีเดนมีกว่า 50 หัวเมืองประกาศเป็นพื่นที่เสี่ยงสำหรับตำรวจโดยเฉพาะ พื้นที่เหล่านี้ควบคุมโดยแก๊งที่มาจากครอบครัวอพยพ ตำรวจในประเทศยุโรปทางเหนือหลายประเทศไม่พกพาอาวุธปืนซึ่งสามารถเป็นอันตรายได้ถ้าเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นโดยไม่มีแผนการที่ดี

และที่เกิดขึ้นในเยอรมันในวันขึ้นปีใหม่ผู้หญิงแจ้งความว่าถูกลวนลามโดยผู้ชายที่มีหน้าตาเป็นคนต่างชาติกว่า 300 คนในที่นี้มีจำนวนหนึ่งที่ถูกขมขืน สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินและเวลาในการแก้ไข เศรษฐกิจในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังแย่ เงินภาษีของประชากรจำนวนมากก็ต้องมาใช้กับผู้อพยพและกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในสังคมยุโรป สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ปลุกพวกหัวรุนแรงหรือความคิดรุนแรงในการต่อต้านนโยบายสหภาพยุโรป ประชากรในหลายประเทศรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเอาประเทศกลับคืนมาจากนโนบายยุโรปที่ไร้ผล

eumeeting

นอกเหนือจากสหราชอาณาจักรอังกฤษมีอีกหลายประเทศมีความพยายามที่จะให้มีการทำประชามติเพื่อที่จะออกจากสหภาพยุโรปได้แก่ เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี ฯลฯ มีนักการเมืองหลายคนมีความคิดเห็นว่าสหภาพยุโรปกำลังล่มสลาย

สิ่งสำคัญอีกประการที่เป็นตัวกระตุนในการรนนรงให้ประชากรมาออกเสียงต้านสหภาพยุโรปนั้นก็คือการที่สหภาพยุโรปจะพิจารณานำประเทศตุรกีเข้ากลุ่ม ประชากรในหลายประเทศคัดคารเรื่องนี้เพราะเห็นว่าตุรกีเป็นประเทศที่มีปัญหาผู้ก่อการหลายมาก และที่ทางการตุรกีไม่มีความเป็นเสรีกับประชาชนหรือสื่อต่างๆซึ่งขัดต่อสังคมยุโรปโดยสิ่นเชิง

เพื่อไม่ให้มีการล่มสลาย สหภาพยุโรปต้องฟังเสียงของประชากรว่าเขาต้องการอะไร และปัญหาคืออะไรและต้องแก้ไขเพื่อให้ประชากรของยุโรปรู้สึกว่าประเทศและสั่งคมและวัฒนธรรมที่เขาชื่นชอบจะไม่ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี

ประชากรของสหราชอาณาจักรอังกฤษได้ตัดสินใจแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2016 ว่าจะออกจากสหภาพยุโรปด้วยคะแนนเสียง 51.9% ต่อ 48.1% อะไรจะเป็นผลกระทบของผลประชามตินี้คงไม่มีใครรู้แน่นอน แต่มีสิ่งที่น่าจับตาว่าอะไรจะเกิดขี้นเป็นสิ่งที่หน้าสนใจติดตาม

การเมืองในสหราชอาณาจักรเองและกับสหภาพยุโรป

กระบวนการออกจากสหภาพยุโรปจะใช้เวลานานอย่างน้อยสองปี กระบวนการนี้จะต้องเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาลิสบอน the Lesbon treaty  สภาของสหราชอาณาจักรอังกฤษต่อจากนี้จะต้องดูลายละเอียดในเรื่องการข้อใช้สิทธบทบัญญัติที่ 50 (Article 50) สหราชอาณาจักรอังกฤษต้องแจ้งต่อสหภาพยุโรปในการขอใช้สิทธิตามบทบัญญัตินี้ หลังจากแจ้งแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการก่อร่างความร่วมมือใหม่ระหว่างสหราชอาณาจักรอังกฤษและสหภาพยุโรป

article 50

 

ข้อยุงยากก็คือ ในระยะเวลา 40 ปีกว่ากฎและระเบียบต่างๆในประเทศอังกฤษก็จะกฎและระเบียบตามแนวทางของสหภาพยุโรป กฎและระเบียบต่างๆเหล่านี้ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดยให้สอดคร้องกับการเรียกร้องของประชากรที่จะไม่ตามรอยเท้าของสหภาพยุโรป  สิ่งที่ยุงยากในการเมืองประเทศอังกฤษช่วงเวลานี้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนมากในสภาเป็นบุคคลที่ต่อต้านการออกจากสหภาพยุโรป ในการหาบุคคลมารับหน้าที่ที่จะต้องทำนี้คงเป็นสิ่งที่ท้าทาย

David Cameron นายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ประการลาออกแล้วเพราะเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องสำหรับเขาที่จะทำงานต่อไปซึ่งขัดกับความคิดของเขาที่ต้องการจะอยู่ร่วมกับอียู อาจจะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราออกเช่นเดียวกับ Cameron ในเหตุผลเดียวกัน เพาระมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องที่พวกเขาเหล่านี้คัดคารการออกแต่ต้องเป็นคนไปเจราจากับอียู การหาตัวแทนใหม่เพื่อเป็นผู้เจรจาสหภาพยุโรปคงใช้เวลาและท้าทาย

ภาพ REUTERS

ที่น่าสนใจติดตามอีกเรื่องของการเมืองภายในประเทศน้ันก็คือในประเทศ Scotland ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและในทุกหน่วยเลือกตั้งต้องการที่จะอยู่กับสหภาพยุโรป (62%ต่อ 38%) เมื่อประมาณสองปีที่แล้ววันที่ 8 กันยายน 2014 ชาวสก็อตแลนด์ได้ลงประชามติที่เรียกว่า Scottish independence referendum นั้นก็คือการลงมติเพื่อที่จะออกหรืออยู่กับสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยผลการเลือกตั้งของชาวสก็อตแลนด์ต้องการที่จะอยู่ต่อ 55.3% และ 44.7% ซึ่งไม่ต้องการ ชาวสก็อตแลนด์คงจะไม่พอใจที่จะถูกบังคับให้ออกจากสหภาพยุโรปในเมื่อประชากรส่วนใหญ่ต้องการที่จะอยู่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  นั้นก็อาจจะทำให้ชาวสก็อตแลนด์เรียกร้องการทำประชามติใหม่อีกครั้งเหมือนเมื่อสองปีที่แล้ว คร้าวนี้ถ้าต้องการอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปก็หมายถึงจะต้องออกจากสหราชอาณาจักรอังกฤษ สหราชอาณาจักรอังกฤษจะเล็กลงจากผลอันนี้ถ้าเกิดขึ้น

ไอร์แลนด์กับสหราชอาณาจักรอังกฤษมีการเดินทางกันแบบเปิดประเทศโดยเฉพาะในส่วนไอร์แลนด์เหนือซึ่งอังกฤษยึดอยู่ เมื่ออังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแล้วกฎการเดินทางข้ามแดนต่างๆของคนที่ต้องไปทำงานหรือทำการค้าต่างๆระหว่างสองของประเทศนี้คงเป็นปัญหาใหญ่ อาจจะทำให้าเกิดการเรียกร้องให้ประเทศอังกฤษปลอปล่อยไอร์แลนด์เหนืออีกรอบหนึ่งก็ได้

การเงินและการลงทุน

ในช่วงเวลาสั้น ๆ การลงทุนในประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรปคงจะหยุดชะงักจำนวนหนึ่งเพื่อดูสถานะการ เศรษฐกิจที่ไม่ดีอยู่แล้วก็จะทำให้แย่ลงmoney-pounds- อาการของเศรษฐกิจที่แย่ในประเทศยุโรปจะลามไปประเทศอื่นด้วย ประเทศอังกฤษเป็นศูนย์กลางการเงินและธนาคารของสหภาพยุโรป การออกจากสหภาพครั้งนี้คงต้องมีการพิจารณาย้ายศูนย์การเงินและการธนาคารของสหภาพยุโรปไปยังประเทศอื่นในกลุ่ม ที่สะท้อนให้เห็นในหุ้นและค่าเงินของประเทศอังกฤษที่ตกไปหลายเปอร์เซ็นหลังผลประชามติ แต่นี้เป็นการคาดเดาช่วงเวลาสั้น ๆ เราไม่สามารถรู้แน่ชัดว่าเมื่อเวลามันเข้าสภาวะเสถียรแล้วมันจะอยู่ที่ระดับไหน แต่มันเป็นจุดบงชีชัดว่านักลงทุนมองเห็นปัญหาหรือผลกระทบที่จะตามมาหรือเกิดขึ้นไม่ว่ามากหรือน้อย

 

error: กด RightClick แทน