ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งร้ายแรงหลังการบำบัดรักษาด้วยเซลล์ดัดแปลง

ภาพมะเร็งที่พบในผู้ป่วยอายุ 62 ปี ภาพทางซ้ายก่อนและทางขวาสามเดือนหลังการรักษา ภาพโดยบริษัท Kite Pharma

บริษัทผลิตยา Kite Pharma ของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกในช่วงเวลาหกเดือนที่บริษัทได้ทำไป การทดลองทางคลินิกนี้เป็นทดลองรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดที่รักษาไม่ได้ด้วยวิธีการบำบัดรักษาด้วยเซลล์ดัดแปลงที่เรียกว่า CAR-T cell therapy และผลการรักษาทำให้หนึ่งในสามของผู้ป่วยได้หายจากโรคมะเร็งร้ายแรง

จากสำนวนทั้งหมด 101 คนของผู้ป่วยที่ร่วมในโครงการนี้มี 36 คนที่หายจากโรคมะเร็งหลังจาก 6 เดือน และใน 10 คนระดับของมะเร็งลดลงไปครึ่งหนึ่งระหว่างการศึกษานี้ ผู้ป่วยที่เข้าร่วมจะเป็นโรคมะเร็งต้อมน้ำเหลืองชนิดที่ไม่ใช้ฮอจคินชนิดหนึ่ง โรคมะเร็งต้อมน้ำเหลืองชนิดที่ไม่ใช้ฮอจคินเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการบำบัดรักษาวิธีใดที่ได้ผล

โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ระยะแพร่กระจายจะมีอายุอยู่ได้ประมาณหกเดือน แต่จากการทดลองทางคลินิกด้วยการบำบัดรักษาด้วย CAR-T cell ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยยังคงมีชีวิตอยู่หลังจาก 9 เดือนและหนึ่งในสามของผู้ป่วยยังหายจากโรคมะเร็งหลังจากการรักษา จากตัวเลขของผลการทดลองถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจและถือว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลอย่างดีเยี่ยม

การบำบัดรักษาด้วยวิธี CAR-T cell กระทำโดยการกรองเลือดของผู้ป่วยเพื่อที่จะนำที-เซลล์ (T-cells) ออกมา ที-เซลล์เป็นเซลล์ของเม็ดเลือดขาวที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย นักวิทยาศาสตร์จะนำที-เซลล์ (T-cells) เหล่านั้นมาทำวิศวกรรมเซลล์หรือแก้ไขดัดแปลงให้เซลล์เหล่านี้เข้าทำลายเซลล์มะเร็ง

หลังจากการแก้ไขเซลล์แล้วเซลล์จะถูกฉีดกลับไปยังผู้ป่วยแต่ละคน เซลล์เหล่านี้เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีหน้าที่เฝ้าระวังและกำจัดสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกายแต่จะไม่เข้าทำการกำจัดเซลล์มะเร็ง แต่เมื่อถูกแก้ไขดัดแปลงเซลล์เหล่านี้ก็จะจับและทำลายเซลล์มะเร็งเซลล์

ผลการทดลองเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยที่ปัจจุบันไม่มีการรักษาที่ได้ผล ดังนั้นการรักษาด้วย CAR-T cells จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต้อมน้ำเหลืองบางชนิด แต่อย่างไรก็ตามจากการทดลองยังคงมีความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย และจากการทดลองนี้มีผู้เสียชีวิตสองคนจาการรักษาด้วยวิธีนี้ที่ไม่ใช้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

นักวิทยาศาสตร์พบว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยเกิดภาวะที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยามากเกินไปในการต่อสู่กับเซลล์มะเร็ง และหนึ่งในสามเกิดภาวะโลหิตจาง นอกจากนี้เกือบหนึ่งในสามเช่นกันที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบประสาทเช่น ง่วงนอน สับสน สั่นหรือความยากลำบากในการพูด แต่อาการเหล่านี้หายไปหลังจากสองสามวัน

ลายละเอียดของผลของการทดลองทั้งหมดจะถูกนำเสนอในการประชุมสมาคมอเมริกันในการวิจัยโรคมะเร็ง (American Association for Cancer Research) ในเดือนเมษายนนี้ ถึงแม้ว่าการรักษาจะมีผลข้างเคียงแต่ดูถือว่าปลอดภัยอย่างน้อยที่สุดจะปลอดภัยมากกว่าการเป็นโรคมะเร็งต้อมน้ำเหลือง และผลที่ได้รับดูเหมือนว่าจะให้ความหวังมากกว่าและอาจจะเป็นความหวังเดียวสำหรับผู้ป่วย

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเร็ง


 

ที่มาบริษัท Kite Pharma

 

error: กด RightClick แทน