พบยารักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ช่วยกำจัดเชื้อไวรัส HIV

การทดลองทางคลินิกของยาตัวใหม่สำหรับใช้รักษาโรคมะเร็งให้ผลที่น่าแปลก แต่ความน่าแปลกของผลของยามะเร็งตัวนี้อาจจะเปิดหนทางในการรักษาโรคเอชไอวีในการช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกาย หรือแม้แต่กำจัดให้หมดไปได้ในอนาคต

การทดลองทางคลินิกของยาตัวใหม่ที่มีชื่อว่า JQ1ได้พบว่าตัวยาทำให้เกิดผลที่ผิดปกติอย่างไม่คาดหวัง นักวิทยาศาสตร์พบว่ายามีเป้าหมายและกำจัดโปรตีนรูปแบบสั้นของโปรตีนชื่อว่า BDR4 และโดยไม่ตั้งใจเมื่อโปรตีนนี้ถูกกำจัดออกไปจะทำให้ไปกระตุ้นเชื้อไวรัสเอชไอวีที่หลบซ่อนอยู่ให้ออกมาทำงาน

ในความพยายามของนักวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยยารักษาโรคเอชไอวีในระยะแรกแน่นกลยุทธ์ที่การเข้าทำลายเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงและรวดเร็ว แต่ความสามารถของไวรัสในการหลบซ่อนตัวทำให้ไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสให้หมดไปได้ ดังนั้นการวิจัยภายหลังจะแน่นกลยุทธ์ในการควบคุมเชื้อไวร้สโดยการทำให้ไวรัสสงบ แต่ผู้ป่วยจะต้องกินยาทุกวัน  การค้นพบครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้สองกลยุทธ์นี้รวมกันในการกำจัดเชื้อไวรัส

ซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าการรักษาใหม่จะไปกระตุ้นให้เชื้อไวรัสที่หลบซ่อนออกมาทำงาน และใช้ยาต่อต้านเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในปัจจุบันในการกำจัดไวรัสที่ออกมาให้หมดไป  ด้วยกลยุทธ์นี้อาจทำให้ผู้ป่วยสามารถหยุดยารักษาโรคหลังจากการรักษาได้เป็นเวลานานหลายปีก่อนที่ไวรัสจะกลับมาเพิ่มจำนวนอีกครั้ง และเมื่อถึงเวลานั้นระบบภูมิคุ้มกันอาจแข็งแกรงพอที่จะกำจัดเชื้อไวรัสได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา

การศึกษาครั้งนี้เป็นความบังเอิญซึ่งจะเป็นแนวทางของการวิจัยใหม่ที่จะตามมา อีกไม่นานเราคงจะได้เห็นการวิจัยในแนวทางใหม่นี้ออกมาเพิี่มมากขึ้น และอาจจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การค้นพบยารักษาที่ดีกว่าในอนาคต ผลการค้นพบครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Cell

 


 

ที่มาวารสาร Molecular Cell

 

error: กด RightClick แทน