สารประกอบในใบกัญชาช่วยรักษาอาการโรคจิตเภทในหนู

การวิจัยการใช้สารสกัดจากใบกัญชาในหนูทดลองที่ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร journal Nature ได้แสดงให้เห็นและให้ความหวังว่าสารสกัดอาจจะช่วยรักษาอาการโรคจิตเภทชนิดที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาได้ในอนาคต

โรคจิตเภทซึ่งเป็นภาวะความบกพร่องทางจิตเรื้อรังและรุนแรงทำให้มีผลกระทบโดยตรงกับผู้ป่วยในเรื่องของการคิดความรู้สึกและพฤติกรรม อาการของโรคจิตเภทแบ่งได้เป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มอาการทางบวก กลุ่มอาการทางลบ และกลุ่มอาการทางสติปัญญา

ในปัจจุบันมียารักษาอาการโรคจิตค่อนข้างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มอาการทางบวกที่ช่วยลดอาการประสาทหลอนและอาการความหลงผิด แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มอาการทางลบและอาการทางสติปัญญาการรักษาด้วยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพไม่ดีเพียงพอ นอกจากนั้นยาโรคจิตยังมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากที่รวมถึงกล้ามเนื้อกระตุก กระสับกระส่าย การสั่น มีอาการง่วงนอน หรือเวียนศีรษะ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการทดลองใช้สารสกัดจากใบกัญชาแคนนาบิไดอัล หรือ CBD สำหรับการรักษาอาการของโรคจิตเภท แต่การทดลองระยะแรก ๆ ในครั้งนี้ยังเป็นการทดลองในหนูทดลองอยู่ สารแคนนาบิไดอัลเป็นสารที่มีผลกระทบโดยตรงกับการเรียนรู้หน่วยความจำและความสนใจ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่าสารแคนนาบิไดอัลสามารถใช้เป็นยาในการรักษาและควบคุมอาการทางสติปัญญาของโรคจิตเภทได้

การทดลองเป็นการทดลองโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยสุขภาพและการแพทย์อิลลาร์ (IHMRI) ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย การค้นพบครั้งนี้เริ่มจากการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาทบทวนการวิจัยที่ผ่านมาของการใช้สารแคนนาบิไดอัล และพบว่าแคนนาบิไดอัลจะไม่ช่วยในการทำให้ความสามารถในการเรียนรู้และคำจำดีขึ้นในผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว แต่อาจจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการเรียนรู้และความจำของผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น โรคอัลไซเมอร์ 

การทดลองเริ่มต้นโดยการฉีดหนูที่ตั้งครรภ์ได้ 15 วันด้วยกรดโฟลีอิโนซินิก-โฟลีไศทิดิลิค (polyinosinic-polycytidilic acid) ซึ่งเป็นสารประกอบที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำให้เกิดภาวะอาการของโรคจิตเภทและภาวะออติสในหนูทดลอง

ลูกหนูที่เกิดมาก็จะอาการภาวะโรคจิตเภท หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ฉีดสารประกอบแคนนาบิไดอัลให้กับลูกหนูตัวผู้จำนวน 10 มิลลิกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัมของน้ำหนักของหนูเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในช่วงเวลานี้หนูเหล่านั้นจะถูกติดตามน้ำหนักตัวอาหารและการดื่มน้ำของลูกทุกสัปดาห์

ลูกหนูจะถูกทดสอบสติปัญญาและความจำ ผลการทดลองพบว่าสติปัญญาและความจำของหนูเหล่านั้นได้ฟื้นคืนกับมาดีขึ้น และรวมถึงทำให้พฤติกรรมทางสังคมของลูกหนูเหล่านี้เข้าสู่ระดับปกติ ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นความเป็นไปได้และให้ความหวังของสารประกอบแคนนาบิไดอัลในการรักษาโรคจิตเภทได้ในอนาคต และพวกเขายังพบว่าสารประกอบแคนนาบิไดอัลไม่ได้ทำให้น้ำหนักตัวและการกินอาหารของหนูเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบกับผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคจิตโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์เตือนว่ากัญชาโดยตรงจะทำให้อาการของโรคจิตเภทแย่ลง เพราะในใบกัญชานอกจากจะมีสารประกอบแคนนาบิไดอัลแล้วยังมีสารประกอบเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลที่เป็นตัวทำให้อาการของโรคจิตเภทมีอาการแย่ลง

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะศึกษาสัญญาณประสาทในสมองเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบนี้ ก่อนที่จะนำเนินการต่อไปในการทดลองทางคลินิกต่อไป

 


 

ที่มาวารสาร journal Nature

 

 

error: กด RightClick แทน