คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสูงสุดเท่าที่มนุษย์เคยประสบมา

ระดับความเข้มข้นของแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศของโลกได้เพิ่มขึ้นสูงสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาใด ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเซ็นเซอร์ ณ หอสังเกตการณ์บนภูเขา เมานาโลอา ในฮาวายชี้ระดับแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ไปที่ 415 พีพีเอ็ม(ส่วนต่อล้านส่วน) ซึ่งหมายความว่า ในโมเลกุลของแก๊ซทุก ๆ 1 ล้านส่วนในชั้นบรรยากาศของเราจะพบโมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่  415 ส่วน

415 พีพีเอ็มเป็นค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยทำการบันทึกมาตั้งแต่ปี 1958 โดย ชาร์ลส์ เดวิด คีลิง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มทำการตรวจวัดและบันทึกแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลกทุกวันจากยอดภูเขาไฟ เมานาโลอาในฮาวาย

จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันสมุทรศาสตร์สคริปส์ (Scripps) ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกกล่าวว่า ระดับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศในปัจจุบันสูงกว่าระดับใด ๆ ในรอบ 800,000 ปีที่ผ่านมา โดยที่เมื่อ 800,000 ปีก่อนระดับ CO2 จะมีไม่เกิน 300 พีพีเอ็ม และเราไม่พบระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับนี้เป็นเวลาหลายล้านปีแล้ว

ณ ปัจจุบันระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.5 พีพีเอ็มต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และได้มาถึง 400 พีพีเอ็มในปี 2013 และดูเหมือนว่าระดับแก๊สมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลง

ครั้งสุดท้ายที่ระดับแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศสูงในระดับปัจจุบันจะเป็น ยุคไพลโอซีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่าง 5.3 ถึง 2.6 ล้านปีก่อนซึ่งก่อนที่จะเกิดยุคน้ำแข็ง ในช่วงเวลานั้นระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปัจจุบันประมาณ 15 เมตร และป่าไม้ได้ขยายบริเวณขึ้นไปทางเหนือจนถึงเขตอาร์กติก

จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และหากอุณหภูมโลกยังสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เชื่อได้ว่าโลกเราจะกลับไปมีสภาพอากาศและอุณหภูมิเหมือนยุค ยุคไพลโอซีน  และเชื่อว่าระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะขึ้นไปถึง 500 พีพีเอ็มภายใน 30 ปีข้างหน้า

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเรือนกระจกที่จะกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้ระบายออกไปในอวกาศ เมื่อระดับของแก๊สสูงขึ้นอุณหภูมิของโลกก็สูงตาม ซึ่งจะเป็นผลทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป เช่น น้ำทะเลสูงขึ้น สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนอย่างรุนแรงจะเป็นเรื่องปกติ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมนุษย์เราและสิ่งมีชีวิตบนโลกก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่อาจคาดการณ์ได้

 

 

error: กด RightClick แทน