รังสีจากคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งสมอง

โครงการพิษวิทยาแห่งชาติ (หรือ NTP) ซึ่งเป็นโครงการการวิจัยเกี่ยวกับสารพิษและภัยอันตรายต่างๆระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขและการบริการของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานผลการวิจัยล่าสุดที่พบว่ารังสีจากคลื่นความถี่วิทยุเช่นเดียวกับที่ใช้ในเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 2G และ 3G อาจเป็นอันตรายได้และอาจก่อให้เกิดมะเร็งสมองได้จากการทดลองในหนู

นักวิจัยจากโครงการพิษวิทยาแห่งชาติได้เริ่มการวิจัยเกี่ยวกับภัยอันตรายของรังสีจากคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในระบบโทรศัพท์มือถือมานานกว่าทศวรรษ การทดลองวิจัยได้ทำการทดลองกับหนูทดลอง 30,000 ตัว โดยที่หนูเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะได้รับรังสีจากคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในระบบ 2G และ 3G เป็นเวลาเก้าชั่วโมงต่อวันเป็นเวลาสองปี การได้รับรังสีของหนูจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนที่หนูจะเกิดไปจนกระทั้งอายุได้สองปี

หลังจากนั้นนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ผลซึ่งพบว่า 2 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ของหนูตัวผู้ได้กลายเป็นโรคมะเร็งกรีโอมาซึ่งคือมะเร็งสมองที่หลายแรง นอกจากนั้นยังพบอีกว่าหนูที่ได้รับรังสีจากคลื่นความถี่วิทยุในระดับสูงจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นในหัวใจกับหนู 5 ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนูตัวเมียแล้วในการทดลองนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีจากคลื่นความถี่วิทยุเลย

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำวิจัยเชื่อว่ามะเร็งสมองที่เกิดขึ้นในหนูตัวผู้เป็นผลมาจากการได้รับรังสีจากคลื่นความถี่วิทยุ อย่างไรก็ตามการทดลองนี้เป็นการทดลองที่หนูได้รับรังสีที่มีระดับสูงกว่าระดับรังสีคลื่นวิทยุที่มนุษย์ได้รับจากการใช้โทรศัพท์มือถือ และหนูได้รับรังสีคลื่นวิทยุทั้งตัวและเป็นเวลานาน ซึ่งต่างจากจากมนุษย์ที่จะได้รับรังสีบริเวณที่โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆเช่นสมองและเป็นเวลาที่จำกัด

นักวิทยาศาสตร์หวังที่จะทำการทดลองต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินข้อมูลได้ง่ายขึ้นและมีความชัดเจนขึ้น โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันดูเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้คน อันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับมนุษย์อาจยังไม่เป็นที่รู้แน่ชัดถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าจะไม่เป็นอันตราย ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือเอฟดีเอได้ออกมายืนยันหลังจากรายงานฉบับนี้ถูกเผยแพร่ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือปลอดภัยไม่เป็นอันตราย

 

 

error: กด RightClick แทน