เด็กได้รับความเฉลียวฉลาดมาจากแม่นักวิทยาศาสตร์กล่าว

children

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าความเฉลียวฉลาดของเรามนุษย์ทุกคนได้มาจากแม่เพราะว่ายีนในสมองที่ทำให้คนมีความเฉลียวฉลาดอยูในโครโมโซมเอกซ์ (chromosome X)

คนเราทุกคนเมื่อเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิระหว่างไข่ของแม่และเชื้ออสุจิของพ่อจะได้รับโครโมโซมเอกซ์จากแม่ ถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้รับโครโมโซม Y จากพ่อในขณะที่ผู้หญิงมีโครโมโซมเอกซ์สองตัว ในส่วนของสมองยีนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอยู่ในโครโมโซมเอกซ์ การศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้รายงานใน Psychology Spot แสดงให้เห็นว่าโครโมโซมเอกซ์ทำให้คนเรามีความเฉลียวฉลาด

การศึกษาสภาวะและการวิวัฒนาการของสมองในปี 1984 ของมหาวิทยาลัย University of Cambridge ได้สรุปว่าการพัฒนาของเซลล์สมองส่วนกลางได้มาจากยีนของแม่มากที่สุด นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองในหนูทดลองสองกลุ่ม กลุ่มแรกตัวอ่อนของหนูที่เกิดจากการปฏิสนธิจะได้รับยีนจากแม่เพิ่มขึ้น และกลุ่มที่สองตัวอ่อนจะได้รับยีนจากพ่อเพิ่มขึ้น เมื่อหนูกลุ่มแรกเกิดมาจะมีหัวและสมองที่ใหญ่กว่าแต่มีลำตัวที่เล็กกว่า ในขณะที่หนูในกลุ่มที่สองที่ได้รับยีนจากพ่อเพิ่มเติมจะมีหัวและสมองที่เล็กกว่าแต่ลำตัวจะใหญ่กว่า

นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์เซลล์ในสมองของหนูโดยละเอียดและพบว่าเซลล์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความจำและการตัดสินใจได้มาจากแม่ ในขณะที่เซลล์ของพ่อจะไปพัฒนาในส่วนของสมองที่เกี่ยวกับเพศอาหารและความรุ่นแรง

การศึกษาใหม่ก็ได้ยืนยันในเรื่องนี้เช่นกัน การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ของมหาวิทยาลัย University of Ulm ในประเทศเยอรมันเกี่ยวกับการเสียหายของสมองที่พบว่าการเสียหายของสมองนี้จะเกิดขึ้นในส่วนสมองที่ทำหน้าที่คิดและความจำซึ่งอยู่ในโครโมโซมเอกซ์

นักวิทยาศาสตร์กล่าว่ายีนเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คนเรามีความเฉลียวฉลาด การศึกษาพบว่าความรักความเข้าใจจากแม่(และพ่อ)เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันในการพัฒนาสมองของเด็ก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Minnesota ได้พบว่าเด็กที่มีความใกล้ชิดกับแม่สามารถแก้ไขเกมส์ซับซ้อนของเด็กสองขวบได้ดีกว่าและยังไม่แสดงความงุดงิดขณะพยายามแก้ไขปัญหา นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความใกล้ชิดและรักของแม่ทำให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัยที่จำเป็นในการให้ความเชื่อมั่นของเด็กในการสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและมั่นใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

 

 

error: กด RightClick แทน