ประเทศจีนเริ่มออกแบบและผลิตซีพียู x86 ใช้เป็นของตัวเองแล้ว

เป้าหมายของประเทศจีนที่จะเป็นผู้นำภายในปี 2025 ในด้านเทคโนโลยีและมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่บริษัทในประเทศได้เริ่มผลิตไมโครโปรเซสเซอร์หรือซีพียูสถาปัตยกรรม x86 เป็นของตัวเอง

ซีพียูสถาปัตยกรรม x86 เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ทุกประเทศต้องพึ่งพาผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐฯเท่านั้น

การผลิตซีพียูในประเทศได้เองเป็นสิ่งจำเป็นหากประเทศจีนต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายของตนโดยเฉพาะเมื่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศจีนได้เริ่มต้นแล้ว และสหรัฐฯได้ประกาศที่จะกีดกันไม่ให้ประเทศจีนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยทุกวิธีทาง

การผลิตไมโครโปรเซสเซอร์สถาปัตยกรรม x86 เกิดขึ้นในประเทศจีนได้เมื่อบริษัทเอเอ็มดี​ (AMD Inc) และบริษัท Tianjin Haiguang Holdings ของประเทศจีนได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาในปี 2016 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทเอเอ็มดีต้องการเงินทุนจำนวนมาก

และบริษัทร่วมทุนนี้ได้จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาสองบริษัทคือบริษัท Hygon ที่จะเป็นผู้ออกแบบซีพียูสถาปัตยกรรม x86 โดยในระยะเริ่มตนจะออกแบบบนพื้นฐานของซีพียู Zen ของบริษัทเอเอ็มดี และอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท HMC จะเป็นผู้ผลิตซีพียูเพื่อใช้ในประเทศจีนโดยเฉพาะและจะมีเป้าหมายไปที่การใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

จากรายงายของทอมฮาร์ดแวย์ซีพียูที่ออกแบบโดย Hygon มีชื่อว่า Dhyana จะเหมือนกับซีพียู EPYC ของบริษัทเอเอ็มดีทุกประการยกเว้นรหัสผู้ผลิต บริษัท Hygon จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเอเอ็มดีตามจำนวนของซีพียูที่ขายได้ นอกจากนั้นบริษัทเอเอ็มดียังมีกรรมสิทธิ์ของบริษัท Hygon และบริษัท HMC ที่ 30% และ 51% ตามลำดับ

ปัจจุบันซีพียูสถาปัตยกรรม x86 มีเพียงสองบริษัทที่เป็นผู้นำในการออกแบบและผลิตคือบริษัทอินเทลและบริษัทเอเอ็มดี การที่ประเทศจีนสามารถเริ่มผลิตซีพียูเป็นของตัวเองถึงแม้ยังคงต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเอเอ็มดีอยู่จะเป็นข่าวร้ายกับบริษัทอินเทลและประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้สงครามการค้าเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลกระหว่างสหรัฐฯและประเทศจีนจะร้อนแรงเพิ่มมากขึ้น

 

 

error: กด RightClick แทน