ประเทศจีนประสบความสำเร็จในการสกัดน้ำแข็งติดไฟมาใช้เป็นพลังงาน

ประเทศจีนประกาศว่าได้ประสบความสำเร็จในการสกัดแก๊สมีเทนจากสารที่มีลักษณะคล้ายน้ำแข็งในทะเลจีนใต้ การทดลองซึ่งอาจจะนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และอาจจะเป็นหัวใจสำคัญของแหล่งพลังงานในอนาคตของโลก

ทางการจีนได้กล่าวถึงความสำเร็จดังกล่าวว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของวิศวกรจีนที่สามารถสกัดแก๊สมีเทนจากสารที่รู้จักกันในว่าน้ำแข็งติดไฟ (flammable ice) ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายเป็นจำนวนมากใต้ท้องทะเล หลายประเทศได้ทำการทดลองและวิจัยเพื่อนำน้ำแข็งติดไฟเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ แต่พบว่าการสกัดมันมาใช้เป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ

อะไรคือน้ำแข็งติดไฟ

น้ำแข็งติดไฟหรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามีเทนไฮเดรต (methane hydrate) แต่รู้จักกันดีในชื่อน้ำแข็งติดไฟเพราะมันมีลักษณะเหมือนน้ำแข็งที่สามารถติดไฟได้ มีเทนไฮเดรตเกิดขึ้นจากการที่แก๊สมีเทนติดอยู่ในผลึกน้ำแข็งซึ่งจะพบในส่วนที่มีอุณหภูมต่ำเช่นใต้ท้องทะเลหรือใต้ดินเพอร์มาฟรอสท์

น้ำแข็งติดไฟหรือมีเทนไฮเดรต ภาพภายใต้ Creative Commons

ถ้าลดความดันหรือเพิ่มอุณหภูมิให้กับก่อนมีเทนไฮเดรตน้ำจะละลายและจะทำให้แก๊สมีเทนจำนวนมากหลุดออกมาจากผลึกของน้ำ ประมาณได้ว่าหนึ่งลูกบาศก์เมตรของสารผลึกจะให้ 160 ลูกบาศก์เมตรของแก๊ซมีเทนซึ่งทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้พลังงานสูงมาก

มีเทนไฮเดรตเป็นสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากโดยที่ทางกระทรวงพลังงานสหรัฐได้ประมาณการว่ามีเทนไฮเดรตที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกจะให้พลังงานมากกว่าพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงจากฟอสซิลอื่น ๆ ทั้งหมดรวมกัน (น้ำมัน ถ่านหิน แก๊ส เป็นต้น) ซึ่งทำให้มันเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในการพยายามนำมาใช้เป็นพลังงาน

อนาคตของน้ำแข็งติดไฟ

ทางการจีนกล่าวว่าได้พบแหล่งของมีเทนไฮเดรตในทะเลจีนใต้ประมาณ 300 กิโลเมตรตะวันออกเฉียงใต้ของฮ่องกงตั้งแต่ปี 2007 แล้ว แต่ใช้เวลาในการวิจัยหลายปีก่อนที่จะสามารถสกัดพลังงานแก๊สมาใช้ได้ เป็นไปได้ว่าการที่ประเทศจีนประกาศอ้างสิทธิ์อธิปไตยเหนือพื้นที่และสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้เพราะการค้นพบพลังงานที่มีค่า ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่เหล่านี้เช่นกัน

ทางการจีนกล่าวว่าประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันของแก๊สที่มีความบริสุทธิ์สูงถูกสกัดขึ้นมาในแต่ละวัน ถึงแม้ทำได้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ การสกัดไม่ใช้เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการสกัดน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติอื่น ๆ เพราะมีเทนไฮเดรตจะอยู่กระจัดกระจายไม่ได้รวมตัวกัน นอกจากนั้นเมื่อพบมีเทนไฮเดรตที่ใดเราก็ไม่สามารถนำขึ้นมาเหนือน้ำได้ทันที่ ความดันหรือแม้แต่อุณหภูมิจะทำให้แก๊สหลุดหายไปทันที่ ดังนั้นยังคงต้องใช้เวลาหลายปีกว่านักวิทยาศาสตร์จะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถนำมันมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

การทำการสำรวจและสกัดมีเทนไฮเดรตจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะถ้าแก๊สมีเทนหลุดออกมาในอากาศจะเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงสำหรับภาวะโลกร้อน โดยที่แก๊สมีแทนเป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อภาวะผันแปรภูมิอากาศมากกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มาก

 

 

 

error: กด RightClick แทน