นักวิทยาศาสตร์จีนพบวิธีที่จะกำจัดยุงให้หมดไป

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้กวาดล้างประชากรยุงไปเกือบหมดบนเกาะในภาคใต้ของจีนโดยใช้เทคนิคใหม่ ซึ่งเป็นการทดลองที่ใช้ในการควบคุมประชากรยุงที่เป็นพาหะของโรคร้ายแรงหลายชนิด

การทดลองกำจัดประชากรยุงประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการลดจำนวนประชากรยุงลายเพศเมีย ซึ่งเป็นยุงที่จะกัดและเป็นพาหะในการแพร่กระจายของโรคร้ายต่างๆรวมถึงโรคไข้เลือดออก ผลการทดลองพบว่าประชากรยุงลายลดลงไปถึง 94% และยังพบว่าผู้คนที่รายงานว่าถูกยุงกัดลดลงไปถึง 97%

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีในการทำหมันยุงตัวเมียด้วยการการฉายรังสีในระดับต่ำ ในขณะที่ยุงตัวผู้จะถูกทำให้เป็นหมันโดยการทำให้ยุงติดเชื้อแบคทีเรียวอลบาเกีย หลังจากนั้นยุงเหล่านั้นกว่า 140 ล้านตัวได้ถูกปล่อยในช่วงฤดูผสมพันธุ์ในปี 2016 และ 2017 บนเกาะสองแห่งใกล้กับเมืองกว่างโจวทางใต้ของประเทศจีน

ผลที่ได้สามปีต่อมาแสดงให้เห็นว่าการทดลองได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม จำนวนประชากรยุงลายบนเกาะทั้งสองเกือบจะสูญพันธุ์หายไปหมดโดยลดลงไปถึง 94%

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ยุงลายเป็นยุงชนิดที่ยากที่จะกำจัดโดยใช้วิธีการควบคุมประชากรแบบดั้งเดิม เช่นการใช้ยาฆ่าแมลงและกำจัดแหล่งน้ำนิ่งที่ยุงลายวางไข่ ในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ยุงลายได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจากเอเชียไปยังเกือบทุกทวีปทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่ายุงเป็น หนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลก เนื่องจากความสามารถในการแพร่กระจายของโรคร้ายแรงเช่นไข้เลือดออกและมาลาเรีย

ยุงเป็นสัตว์ที่ผู้คนไม่ต้องการ แต่เป็นสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์การกำจัดประชากรยุงให้สูญพันธุ์ไปจากโลกไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามจากการสำรวจโดยวารสาร Nature ในปี 2010 ชี้ให้เห็นว่า นักชีววิทยาส่วนใหญ่ต้องการให้ยุงสูญพันธุ์ไปจากโลกเพราะพวกมันเป็นพาหะนำพาโรคร้ายแรงต่างๆ

 

 

error: กด RightClick แทน