บางส่วนของตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาเหนืออาจจะแห้งแล้งจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ภายในปลายศตวรรษนี้

desert-5

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโลกร้อนเนื่องจากภาวะการผันแปรภูมิอากาศ (climate change) จะทำให้บางส่วนของตะวันออกกลางและบางส่วนในทวีปแอฟริกาเหนือไม่สามารถเป็นที่อาศัยของมนุษย์ได้ภายในปลายศตวรรษนี้เพราะอาการที่ร้อนและแห้งแล้งจัด

อุณภูมิที่สูงขึ้นน้ำที่ใช้การอุปโภคและบริโภคที่น้อยลงพื้นที่แห้งแล้งจะเป็นเรื่องธรรมดาในส่วนของตะวันออกกลางและบางส่วนในทวีปแอฟริกาเหนือ และจะเพิ่มความรุ่นแรงมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในตะวันออกกลางและทางเหนือของทวีปแอฟริกามีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 500 ล้านคน และเนื่องมาจากภาวะการผันแปรภูมิอากาศที่ทำให้โลกร้อนขึ้นจะทำให้เกิดการยายย้ายถิ่นฐานของประชากรออกจากภูมิภาคนี้ในอนาคต

ในทวิปแอฟริกาเหนือและบางส่วนในตะวันออกกลางปัจจุบันร้อนและแห้งแล้งอยู่แล้วแต่ความรุนแรงจะเพิ่มทวีคูณ และในปลายศตวรรษนี้บางส่วนของพื้นที่เหล่านี้ตั้งแต่ประเทศโมร็อกโกไปจนถึงประเทศซาอุดีอาระเบียมนุษย์อาจจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เลย

นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1986 จนถึง 2005 ร่วมด้วยกับการใช้สูตรทางคณิตศาสตณ์กว่า 26 ชนิดเพื่อที่จะคำนวณหาสภาวะอากาศในอนาคตของโลกโดยได้คำนวณในสองช่วงเวลาคือตั้งแต่ปี 2046 ถึง 2065 และ ตั้งแต่ปี 2081 ถึง 2100 และจากผลการคำนวณอุณภูมิจะสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน

จากข้อมูลขององค์การนาซ่าที่มีการบันทึกตั้งแต่ปี 1880 ได้แสดงให้เห็นว่าอุณภูมิของโลกได้เพิ่มขึ้น 0.8 องศาเซลเซียส และภายในกลางศตวรรษนี้เราจะเห็นบางส่วนของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออุณภูมิจะไม่ต่ำกว่า 30 องศาในเวลากลางคืนในช่วงเวลาหน้าร้อน ในเวลากลางวันจะสูงถึง 46 องศาและภายในปลายศตวรรษจะสูงถึง 50 องศา และนอกจากนั้นช่วงเวลาที่ร้อนจัดจะมีเพิ่มมากขึ้นและยาวนานขึ้น ข้อสังเกตปกติในส่วนของพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายอากาศในกลางคือและกลางวันจะต่างกันมากโดยที่จะหนาวเย็นในเวลากลางคืนเนื่องจากไม่มีเมฆปกคลุม  คลื่นอากาศร้อนที่มีเพิ่มขึ้นและยาวนานขึ้นร่วมด้วยกับพายุทรายที่มีเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บางพื้นที่จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

ส่วนในประเทศส่วนอื่นของโลกเช่น ประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น เมื่ออุณภูมิสูงขึ้นจะทำให้ประเทศในเขตนี้มีสภาพอากาศที่มีความแปรปวนที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น  และภาพอากาศที่มีความแปรปรวนที่รุนแรงนี้จะทำให้เราเห็นพายุฝน ดินถล่ม และน้ำท้วมเพิ่มมากขึ้นและเกิดขึ้นผิดฤดู การช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนชาวโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้หลายประเทศได้ตกลงในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)ว่าทุกประเทศจะช่วยกันลดแก๊สเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุเร่งให้โลกร้อนเร็วขึ้น ข้อตกลงปารีสมีเป้าหมายที่ให้ทุกประเทศช่วยกันทำให้อุณภูมของโลกไม่สูงเกิน 2 องศาเมื่อสิ้นสุดศตวรรษนี้

 

 

error: กด RightClick แทน