การรักษาโรคพากินสันด้วยเซลล์ต้นกำเนิดอาจจะเริ่มต้นขึ้นได้ในปีหน้า

ทีมของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตคาดการณ์ไว้ว่าการทดลองการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์เข้าไปในสมองเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันจะเริ่มได้เร็วที่สุดในต้นปีหน้า การคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ถูกเปิดเผยหลังจากพวกเขาได้ทำการทดลองประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่ถูกทำลายโดยภาวะที่คล้ายคลึงกันในลิง

โรคพาร์กินสันเกิดขึ้นเมื่อสมองสูญเสียเซลล์ประสาทที่ผลิตโดพามีนอย่างต่อเนื่อง โดพามีนเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยในการควบคุมการเคลื่อนที่ของร่างกายต่าง ๆ การทดลองกับลิง 11 ตัวที่ถูกทำให้มีภาวะโรคคล้ายคลึงกันกับโรคพาร์กินสันได้แสดงให้เห็นถึงการมีอาการที่ดีขึ้นสองปีหลังจากสัตว์ได้รับปลูกถ่ายเซลล์ประสาทที่ได้มาจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ โดยที่ลิงมีการเคลื่อนไหวที่ดีและเร็วขึ้น และมีการสั่นของร่างกายน้อยลง และจากการสเกนสมองได้ยืนยันว่าเซลล์เหล่านี้ได้ทำงานตามปกติ

นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าพวกเขาหวังว่าจะสามารถทำการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ที่ป่วยเป็นโรคพากินสันได้ภายใน 15 เดือน การทดลองทางคลินิกจะเกี่ยวข้องกับการรักษาเซลล์สมองด้วยการปลูกเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ในห้องแลปจากสเต็มเซลล์ที่เรียกว่าสเต็มเซลล์ iPS (หรือ induced pluripotent stem cells) หลังจากนั้นก็จะนำเซลล์เหล่านี้ไปปลูกถ่ายในสมอง

เซลล์ iPS ถูกปลูกขึ้นจากเซลล์โตเต็มที่ทั่วไปที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ส่วนใหญ่จะปลูกขึ้นจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเพราะสามารถทำให้เซลล์กลับไปเหมือนกับเซลล์ในตัวอ่อนที่กำลังเริ่มพัฒนา เซลล์ iPS เหล่านี้จะเหมือนกับสเต็มเซลล์ที่ว่าสามารถจะกลายเป็นเซลล์ชนิดอื่น ๆ ได้ ซึ่งในการทดลองนี้ได้กลายเป็นเซลล์โดพามีน ซึ่งคือเซลล์ของสมองที่ผลิตโดพามีนที่มีความสำคัญสำหรับการสื่อสารระหว่างเซลล์โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดลองทางคลินิกเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคพากินสัน ซึ่งถ้าเป็นไปได้ตามแผนของนักวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการทดลองปลูกถ่ายเซลล์สมองสำหรับโรคพากินสันเป็นครั้งแรก ผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร the journal Nature

 


 

ที่มาวารสาร the journal Nature

 

 

error: กด RightClick แทน