การทดลองทางคลินิกกับยากำจัดเซลล์ชราเพื่อรักษาโรคชราใกล้เป็นความจริงแล้ว

นักวิจัยจากเมโยคลินิกในโรเชสเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังใกล้กับการทดลองทางคลินิกกับยาชนิดใหม่ที่ช่วยป้องกันหรือเลื่อนโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะชราภาพออกไป ซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าถ้ายาชนิดนี้มีฤทธิ์เหมือนกับการทดลองในสัตว์ก็อาจทำให้ยืดอายุไขคนเราได้ในอนาคต

จากผลการทดลองยากำจัดเซลล์ชรากับสัตว์ทดลองที่ได้ผลดีทีมนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปเค้าโครงการทดลองทางคลินิกกับในมนุษย์ในวารสารทางวิชาการ the American Geriatrics Society เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ถ้าพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยในมนุษย์ยาชนิดใหม่นี้จะเปลี่ยนรูปแบบการรักษาผู้สูงอายุทางการแพทย์ไปอย่างสิ้นเชิง

เมื่อเรามีอายุสูงขึ้นเราจะสะสมเซลล์ชรา ซึ่งเป็นเซลล์ไม่ยอมตายไปและเซลล์เหล่านี้ไม่ทำการการแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่แล้ว นอกจากนั้นเซลล์เหล่านี้ยังหลั่งสารเคมีที่เป็นพิษออกมาทำให้เซลล์อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเสียหายตามไปด้วยซึ่งเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ เซลล์ชราเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับอายุไข เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งโดยส่วนใหญ่ ภาวะสมองเสื่อม โรคไขข้อ โรคกระดูกพรุน และตาบอดหูไม่ดี

ยากำจัดเซลล์ชราถูกออกแบบมาให้มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์ชราเหล่านี้เท่านั้น โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเซลล์ปกติที่มีสุขภาพดีในร่างกาย นักวิจัยของเมโยคลินิกและนักวิจัยอื่นได้ตรวจสอบและยืนยันว่ายากำจัดเซลล์ชราที่เป็นยาชนิดใหม่มีชื่อว่าสารยับยั้ง HSP90 จะมีเป้าทำลายทำลายเซลล์ชราในร่างกายเท่านั้น และไม่ทำลายเซลล์ปกติ

จากการศึกษาวิจัยก่อนหน้าที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ได้อธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหาสารยากำจัดเซลล์ชราชนิดอื่น ๆ โดยที่นักวิจัยกล่าวว่าที่ผ่านมาได้คนพบสารกำจัดเซลล์ชรา 15 ชนิด และหนึ่งในนั้นเป็นการค้นพบสารยับยั้ง HSP90 ที่มีความสำคัญมาก เพราะสารชนิดนี้มีฤทธิ์ในการป้องกันโรคต่าง ๆ ในวงกว้าง แต่ทีมงานยังกล่าวอีกว่าถึงแม้ว่าสารยับยั้ง HSP90 ให้ประสิทธิภาพที่ดีมาก พวกเขาจะยังค้นหาต่อไปว่าจะมีสารชนิดอื่นไม่ว่าเป็นสารเดียวหรือสารรวมกันของสาร 15 ชนิดที่พบนั้นว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าสาร HSP90 หรือไม่

สารยับยั้ง HSP90 ได้ถูกใช้ในการทดลองกับหนูเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสาร HSP90 ได้กำจัดเซลล์ชราในหนูได้จนทำให้หนูมีหลอดเลือดที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนต่อจากนี้ไปทีมของนักวิจัยต้องการที่จะทดลองทางคลินิกกับมนุษย์เพื่อทดสอบฤกธิ์ของยาว่าจะได้ผลดีในมนุษย์เหมือนกับในหนูหรือไม่ ขั้นตอนการทดลองกับมนุษย์เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์จะต้องแน่ใจว่ายาดังกล่าวจะไม่เป็นอัตรายต่อมนุษย์

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ the American Geriatrics Society

 

error: กด RightClick แทน