การขาดแคลนแก๊ซ CO2 กำลังเป็นปัญหาในการผลิตเบียร์ในยุโรป

การขาดแคลนแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในยุโรปตอนเหนือกำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ผลิตเบียร์และเครื่อดื่มอัดลมต่างๆหลายบริษัท

การขาดแคลนแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ซึ่งเป็นแก๊สที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มอัดลมทุกชนิดเกิดขึ้นจากการปิดโรงงานแอมโมเนีย(โรงการทำปุ๋ย)หลายแห่งพร้อมกับความต้องการเครื่องดื่มอัดลมที่กำลังมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ผ่านมา แอมโมเนียเป็นสารประกอบเคมีที่ใช้ทำปุ๋ยและในการผลิตจะได้ CO2 ที่มีคุณภาพสำหรับทำอาหารออกมาด้วย

 

โดยเฉพาะในประเทศสหราชอาณาจักร์ซึ่งมีเพียงโรงงานหนึ่งแห่งเท่านั้นที่เปิดผลิต CO2 จึงต้องนำเข้าแก๊สจากประเทศสแกนดิเนเวียและประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผลทำให้ในยุโรปตอนเหนือโดยทั่วไปมีปัญหาการขาดแคลนแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ และปัจจุบันบริษัทผลิตเบียร์หลายแห่งมีปัญหาในการผลิตเบียร์ให้พอเพียงกับตามต้องการของตลาดที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน

 

 

error: กด RightClick แทน